Mitä teemme

mita-teemme-1.jpg koulutamme_ja_kehitamme.jpg tuemme_kansainvalisten.jpg rahoitamme_tutkimuksia.jpg mista_varat_2.jpg
 

Maa- ja vesitekniikan tuki on vesitekniikan, siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tukija. Tuemme myös maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää selvitystä. Edistämme alan tutkimusta ja opetusta aatteellisesti ja taloudellisesti jakamalla apurahoja. Rahoituksen apurahoihin saamme omien sijoituksiemme tuotoista.

Hieman historiaa

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on yhdentoista Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosaston maanviljelysinsinöörien opintosuunnalta valmistuneen diplomi-insinöörin vuonna 1949 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä.  Alkuaikoina, jolloin yhdistyksellä ei juuri ollut jaettavaa varallisuutta, tarkoitusperiä toteutettiin lähinnä maanviljelysinsinöörien koulutuksella ja pienimuotoisten tutkimushankkeiden edistämisellä.

Sodanjälkeisenä aikana viljelysmaan lisääminen oli Suomessa aivan olennaista. Raivattujen alueiden peruskuivatus, tulvansuojelu ja peltojen ojitus sekä myöhemmin salaojitus olivat maanviljelysinsinöörien tärkeää tehtäväkenttää. Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan alalla tapahtuvaan kehitykseen aikoina, jolloin alan hallinnossa tai koulutuksessa on tapahtunut uudistuksia.

Koulutamme ja kehitämme maa- ja vesitekniikan alaa

Vaikutamme maa- ja vesitekniikan alan kehittymiseen ja uudistumiseen. Kun maailmalla herättiin vesiensuojelun tärkeyteen, olimme rahoittamassa vesialan virkamiesten täydennyskoulutusta. Kun ilman- ja maaperänsuojelunkin tärkeys alettiin ymmärtää, olimme jälleen tukemassa alan koulutusta. Olemme myöntäneet apurahoja alan tutkijoille, eri laitoksille ja korkeakouluille kuten Aalto-yliopiston säätiöpääomaan.

Tuemme kansainvälisten kontaktien luomista

Olemme tukeneet opinto- ja kongressimatkoja ulkomaille. Nykyisin moni alan opiskelija saa meiltä avustusta matkakassaansa ulkomaisessa korkeakoulussa opiskelua varten. Myös teekkareiden ulkomaanekskursioita olemme rahoittaneet jo 1950-luvulta lähtien. Kansainväliset yhteytemme ulottuivat jo 1960-luvulla rautaesiripun taakse Tallinnan tekniseen yliopistoon.

Rahoitamme tutkimuksia ja julkaisuja

Varoillamme on tuettu kulloinkin tärkeänä pidettyjä vesi- ja ympäristöteknillisiä tutkimuksia sekä tuhansia opinnäytetöitä alan oppilaitoksiin. Aiheet ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa peltojen kuivatuksesta vesiensuojeluun. Olemme myös tukeneet alan painotuotteiden ja oppikirjojen julkaisua.

Omista julkaisuistamme mainittakoon kirjat Maankuivatuksen historia,  Vesihallituksen syntyhistoria, Vesi-Pekka Oy:n historia sekä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Vesitalous-lehti yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa. Vesitalous on alan ainoa puolueeton ammattilehti ja alan johtava julkaisu. Lehti käsittelee artikkeleissaan maa- ja vesirakennusta, vesien suojelua, vesihuoltoa, vesilakia, vesistötiedettä ja ympäristönsuojelua.

Mistä varat apurahoihin?

Varallisuutensa Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on kartuttanut pitkäjänteisillä sijoituksillaan, jotka alkuaikoina liittyivät suurelta osin maa- ja vesirakentamiseen sekä suunnitteluun. Yhdistys omisti mm. osake-enemmistöt Vesi-Pekka Oy:stä ja OMP-yhtymä Oy:stä, jotka se myi vuonna 1984 Rakennuskunta Hakalle. Näiden hyvin kannattavien yritysten liikevaihto oli tuolloin runsaat 800 mmk, josta yli puolet tuli ulkomailta, pääosin arabimaista ja Neuvostoliitosta. Yhdistys oli mukana perustamassa myös Amer Tupakka Oy:tä, nykyisin Amer Sports Oy. Vuoden 2019 alussa kiinalaisen ostajakonsortion tekemä tarjous koko Amer Sports Oyj:n osakekannasta hyväksyttiin ja näin myös yhdistyksen omistus lähes 70 vuoden jälkeen tuli päätökseen. Toisena mielenkiintoisena omistuksena mainittakoon osuus uraauurtavasti televisiotoimintaa Suomessa harjoittaneessa Tesvisio Oy:ssä, jonka osakkeet myytiin aikoinaan Oy Yleisradio Ab:lle. 

Tänä päivänä varallisuuden pääosan muodostavat osuudet suomalaisissa pörssiyhtiöissä sekä kansainvälisissä osakerahastoissa.

Varallisuuden kasvu on mahdollistanut sen, että yhdistyksen hallitus on lisännyt apurahamääriä erityisesti viime vuosikymmeninä ja että yhdistys on voinut laajentaa tuettavaa aluetta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Timo Maasilta, Pekka Österlund, Heikki Jalas, Antti Leskelä ja Lea Siivola.

 

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen