Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Y-tunnus 0221720-3
Annankatu 29 A 18, 00100 HELSINKI
Puh. 09 694 0622
Sähköposti tuki@mvtt.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Maasilta, rekisteristä vastaava henkilö
Taina Hihkiö, yhteyshenkilö

Annankatu 29 A 18, 00100 HELSINKI
Puh. 09 694 0622
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mvtt.fi

3. Rekisterin nimi

Apuraharekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Apurahan saaja vastaa henkilökohtaisesti apurahan käytöstä, joten apurahojen yksilöiminen nimellä ja henkilötunnuksella on tarpeellista rekisteröidyn oikeuksien ja velvollisuuksien turvaamiseksi (HetiL 13§). Vähintään 1 000 euron maksetut apurahat ilmoitetaan verottajalle vuosittain.

Yhteystietoja tarvitaan apurahan saajalle tiedottamiseen.

Kokonaan maksetuista apurahoista julkaistaan verkkosivuilla saajan etu- ja sukunimi sekä apurahan käyttötarkoitus. Lisäksi ulkomailla tapahtuneesta opiskelusta julkaistaan opiskelijan kirjoittama kertomus.

Eläkevakuuttamisen piiriin kuuluvat apurahat ilmoitetaan eläkevakuuttajalle (maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL 141 b §).

5. Rekisterin tietosisältö

Apurahan hakijan, hankkeen vastuullisen johtajan tai ryhmän jäsenen

  • nimi,
  • henkilö- tai y-tunnus,
  • oppiarvo ja koulutussuunta,
  • toimipaikka,
  • kotiosoite, puhelin- ja faksinumeroita, sähköpostiosoite,
  • pankkiyhteys,
  • apurahan määrä ja käyttötarkoitus
  • asiakasviestintää

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Apurahan hakijoiden tekemät apuraha-anomukset sekä tutkimusraportit. Yhteystietoja päivitetään esim. apurahan saajan oman ilmoituksen mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vuosi-ilmoitus verottajalle maksetuista apurahoista.
MyEL-ilmoitus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Yhdistyksen omaan käyttöön lukitussa tilassa. 

B. ATK:lle talletetut tiedot
Tietokoneella salasanasuojaus.
Käytettävän tietojärjestelmän salasanasuojaus. 

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto.

Tutustu lehteen