Usein kysyttyä apurahoista

 

Voinko hakea apurahaa hankettani varten?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt kuin yhteisötkin. Kun haet apurahaa, sinun on valittava, haetko apurahaa sinulle henkilökohtaisesti vai yhteisölle.

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.

Yhteisön apuraha-apuraha-anomuksen allekirjoittaa yhteisössä henkilö, joka voi sen asemansa puolesta tehdä. Hankkeen vastuuhenkilö voi olla eri kuin allekirjoittaja. 

Jokaisesta apurahasta päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella eli emme voi etukäteen sanoa, saatko hankettasi varten apurahaa vai et. Hakemalla asia selviää.

Hyviä esimerkkejä apurahaa saaneista kohteista näet selaamalla tuettuja hankkeita.

Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

Pääasialliset tuettavat aihealueet ovat:

 • Vesitalous, vesiensuojelu, vesistön hoito
 • Vesihuolto, vesirakentaminen
 • Ympäristötekniikka
 • Ilmansuojelu, maaperän suojelu
 • Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen

Yleisimpiä tuettavia hankkeita ovat:

 • Diplomityöt, pro gradu –työt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat ja niiden osat sekä muut opinnäytetyöt (ylempi korkeakoulututkinto)
 • Tutkimustoiminta
 • Julkaisutoiminta
 • Tilaisuuksien järjestäminen
 • Opetustoiminta
 • Opiskelu, pätevöityminen, tutustumismatka tai tutkijavaihto ulkomailla
 • Kongressimatkat

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Apuraha jatko-opintoihin ja sen jälkeiseen tutkimukseen myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisena. Kokovuotisen apurahan suuruus voi olla 24.000-30.000 euroa. Apurahaa voi hakea myös lyhyemmälle jaksolle tai useammalle vuodelle, enintään kuitenkin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Diplomi- tai pro gradu -työnä tehtävään tutkimukseen myönnetään enintään 1.900 euroa.

Työ- tai tutkimusryhmä voi saada apurahaa vain hankkeisiin, joiden toteutumisesta ryhmän vetäjä vastaa henkilökohtaisesti. 

Milloin apurahaa voi hakea?

Voit täyttää apurahahakemuksen milloin vain Apurahat-verkkopalvelussa. Käsittelemme hakemuksia tutkimushankkeisiin noin 10 kertaa vuodessa, joten hakemus kannattaa täyttää heti, kun sinulla on suunnitelma hankettasi varten.

Muuta kuin kongressimatkaa koskeva 30.9. toimistoon jätetty hakemus käsitellään 30.11. mennessä. 

Kongressimatkaa koskevan apurahan hakuajat ovat:

1.9.-28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 30.4. mennessä.

1.3.-31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 31.10. mennessä. 

Hallitus käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Apurahaa ei myönnetä jo valmiiseen hankkeeseen.

Milloin apurahoista päätetään ja kuka niistä päättää?

Apurahoista päättää  Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hallitus noin 10 kertaa vuodessa.  

Muuta kuin kongressimatkaa koskeva 30.9. toimistoon jätetty hakemus käsitellään 30.11. mennessä. 

Kongressimatkaa koskevan apurahan hakuajat ovat:
1.9.-28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 30.4. mennessä.
1.3.-31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 31.10. mennessä. 

Hallitus käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Tarpeen vaatiessa hallitus keskustelee hankkeista muiden alan asiantuntijoiden tai  tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa. Tarvittaessa Maa- ja vesitekniikan tuki voi nimetä hankkeeseen ulkopuolisen asiantuntijan.

Paljonko apurahaa voin hakea?

Voit hakea juuri sen verran apurahaa kuin tarvitset. Apurahat-verkkopalvelussa voit täyttää suunnitelmasi apurahan käytöstä ja sieltä löydät apua sopivan summan määrittämiseen.

Myönnettävän apurahan suuruus riippuu monesta asiasta, muun muassa:

 • hankkeen tarkoituksesta
 • hankkeen suuruudesta ja kustannuksista
 • virasta tai muusta toimesta saatavasta palkasta tai virkavapaasta apurahan nostamisen aikana
 • työnantajan tai jonkin muun tahon osallistumisesta hankkeen kustannuksiin

Mihin apurahaa ei myönnetä?

 • valmiiseen hankkeeseen
 • ennen hakuajan päättymistä olevaan kongressimatkaan
 • aputyövoiman palkkaamiseen
 • lähtökohtaisesti koulujen ja laitosten hallintokuluihin

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahat-verkkopalvelun kautta. Hakemus täytetään ja lähetetään  verkkopalvelussa sekä tulostetaan allekirjoitusta varten. Sähköisen ja tulostetun hakemuksen on oltava sisällöltään yhdenmukaiset.

Allekirjoitettu apuraha-anomus postitetaan osoitteeseen:
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hallitus käsittelee vain apuraha-anomukset, jotka on toimitettu sekä sähköisesti että tulostettuna ja alkuperäisesti allekirjoitettuna.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Hakemukseen ei kannata laittaa turhia liitteitä, vaan ainoastaan hakemusta täydentäviä, olennaisia tietoja, esim cv. Opiskelijoiden ei tarvitse liittää cv:tä eikä opintosuoritusotetta.

Huomioithan liitteiden lähettämisessä seuraavat asiat:

 • Liitteet lähetetään vain sähköisesti
 • Sähköisen liitetiedoston koko voi olla enintään 3 MB
 • Sähköinen liitetiedosto voi olla tyyppiä .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .gif tai .bmp

Entä jos unohdin liitteen hakemuksestani?

Jos anomuksesi ei ole vielä tullut postitse perille toimistoomme, voit peruuttaa sen Apurahat-verkkopalvelussamme. Peruuttamisen jälkeen lisää liite ja lähetä hakemus uudelleen sähköisesti. Sähköisen ja postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla muuten samanlaiset.

Jos anomuksesi on jo ehtinyt postitsekin perille, lähetä puuttuva liite osoitteeseen tuki@mvtt.fi. Mainitse sähköpostissa anomuksesi numero.

Tarvitaanko hakemukseen suosituksia?

Suositukset eivät ole pakollisia. Toki jos haluat liittää hakemukseesi suosituksen, voit sen tehdä. Liitä suositus sähköiseen hakemukseen liitetiedostona. Vain allekirjoitettuun anomukseen liitettyä suositusta ei käsitellä.

Tarvittaessa Maa- ja vesitekniikan tuki voi pyytää opinnäytetyöstä lausunnon tutkimushankkeen valvojalta.

Mitä jos haluan muuttaa hakemustani?

Niin kauan kunnes olet lähettänyt hakemuksen, voit muokata sitä kirjautumalla tunnuksillasi Apurahat-verkkopalveluun. Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden palvelun kirjautumissivulta.

Jos olet jo lähettänyt hakemuksesi mutta et ole vielä saanut päätöstä apurahasta, et voi enää muokata hakemustasi.

Jos olet jo saanut apurahan ja haluat anoa hankkeellesi lisäaikaa, voit tehdä sen lomakkeella, jonka löydät Apurahat-verkkopalvelusta.

Palautetaanko lähetetyt hakemukset?

Valitettavasti emme palauta jätettyjä hakemuksia. Jos haluat hakemuksen itsellesi, ota siitä kopio ennen lähetystä.

Miten saan tiedon, sainko apurahaa vai en?

Jos olet saanut apurahaa, ilmoitamme sinulle kirjeitse. Kielteisistä päätöksistä emme ilmoita.

Miksi en saanut apurahaa?

Tässä Maa- ja vesitekniikan tuella on selkeä linja: Apurahapäätöksiä ei perustella.

Entä jos saan liian vähän apurahaa?

Jos sinulle myönnetty apuraha onkin paljon pienempi mitä anoit, etkä saa tutkimusta tehtyä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Käytä saamasi apuraha ja pyri lisäksi hankkimaan rahoitusta jostain muualta.
 • Peru apurahasi ottamalla yhteyttä osoitteeseen tuki@mvtt.fi

Miten ja milloin apurahat maksetaan?

Jos saat apurahaa, saat apurahapäätöksestä tiedon apurahasi maksuehdoista.

 • Yleensä 50 % apurahasta maksetaan kun apuraha on myönnetty. Loput maksetaan kun hanke on valmis ja raportoitu.
 • Apuraha maksetaan pankkitilille, jonka maatunnus on FI. 
 • Maksua ei voi siirtää toiselle. 
 • Apurahansaajan on vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä aloitettava tutkimus (lähetettävä maksupyyntö tai pyydettävä lisää tutkimusaikaa) tai myönnetty apuraha peruutetaan.

Kun haluat saada apurahasi maksuun, täydennä verkkopalvelussa  pankkiyhteystiedot hakemukseen. Viitenumero löytyy apurahapäätöksestä. 

Maksetaanko apurahaa kuten palkkaa, esim. kuukausittain?

Ei. Yleensä apurahasta puolet maksetaan heti kun myönteinen päätös apurahan antamisesta on tehty. Loput maksetaan, kun hanke on valmis ja raportoitu. Katso myös kysymys Miten ja milloin apurahat maksetaan.

Miten voin käyttää saamani apurahan ja pitääkö minun kertoa, miten rahani käytin?

Riittää, että lähetät meille raportin hankkeestasi (Katso kysymys Millainen raportti minun pitää tehdä). Kuluerittelyä, tositekopioita, kuitteja yms. ei liitetä raporttiin, ellei sitä ole erikseen vaadittu.

Mitä teen jos hankkeeni ei valmistukaan määräpäivään mennessä?

Ilmoita viivästyksestä pikimmiten ottamalla yhteyttä lomakkeellaApurahat-verkkopalvelussa tai sähköpostilla tuki@mvtt.fi osoitteeseen. Kerro ilmoituksessasi millainen on hankkeesi nykytila ja mikä on se uusi päivämäärä, johon mennessä sitoudut raportoimaan.

Millainen raportti minun pitää tehdä, jotta saan apurahani?

Jokaisesta apurahaa saaneesta hankkeesta on sen valmistuttua lähetettävä raportti Maa- ja vesitekniikan tuelle.

 • Opinnäytetyöhön myönnetty apuraha raportoidaan lähettämällä valmis opinnäytetyö sidottuna kirjana tai muuten kiinnitettynä (kansitettuna).
 • Väitöskirjan osaa varten myönnetty apuraha raportoidaan apurahalla tehdyn tutkimuksen eteneminen ja tulokset. Valmis väitöskirja tulee toimittaa toimistoomme. 
 • Kongressimatkoista sekä muista matkoista kirjoitetaan matkakertomus. Matkalippuja, kuitteja, hotellivarauksia yms. ei liitetä mukaan.  Kongressissa pidetty esitelmä tms. liitetään kertomukseen.
 • Opiskelusta ulkomailla lähetetään päivätty ja allekirjoitettu kertomus ja ulkomaisen opiskelupaikan antama todistus suoritetuista kursseista. Matkakertomus lähetetään myös sähköisesti kotisivuilla julkaisemista varten mieluiten Word -tiedostona joko Apurahat-verkkopalvelun kautta tai sähköpostilla tuki@mvtt.fi osoitteeseen. Kertomuksen alusta tulee ilmetä:
  • Opiskelijan nimi ja apurahan viitenumero
  • Opiskelupaikka kotimaassa
  • Opiskelupaikka ulkomailla
  • Aika
  • Vaihto-ohjelma
  Tiedosto nimetään viitenumero_sukunimi.
 • Painettu julkaisu raportoidaan lähettämällä valmis julkaisu postitse.

VINKKI: Yhdistyksen nimi vieraskielisissä raporteissa on Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Palauta raporttisi näin:

 • Tulosta raportti ja sido se kirjaksi tai kiinnitä se muuten yhdeksi kappaleeksi. Emme ota vastaan irrallisia papereita.
 • Jos raportti sisältää muuta materiaalia kuin paperitulostetta, pakkaa se helposti käsiteltävään ja arkistoitavaan muotoon.
 • Älä unohda allekirjoittaa ja päivätä raporttiasi!
 • Lähetä raporttisi osoitteeseen
  Maa- ja vesitekniikan tuki ry
  Annankatu 29 A 18
  00100 Helsinki.

Mitä velvoitteita apurahan saamisesta seuraa?

Jos apuraha myönnetään, hakemuksen allekirjoittajana sitoudut seuraaviin asioihin:

 • vastaamaan hankkeen asiallisesta ja tavoitteen mukaisesta toteuttamisesta
 • ilmoittamaan mahdollisesta tutkimusajan ylityksestä. Tarvittaessa voit pyytää lisäaikaa Apurahat-verkkopalvelussa
 • raportoimaan tuloksista hankkeen päätyttyä (katso kysymys Millainen raportti minun pitää tehdä jotta saan apurahani?)
 • vastaamaan rahoitussuunnitelman noudattamisesta ja hankkeen kirjanpidosta, työnantajavelvoitteista sekä hankkeeseen liittyvästä eläkevastuusta
 • ilmoittamaan välittömästi osoite- ja yhteystietomuutokset Maa- ja vesitekniikan tuelle. Voit tehdä yhteystietojen muutokset Apurahat-verkkopalvelussa.

Mikäli yllä mainittuja ehtoja ei ole täytetty tai mikäli hanke ei ole tullut tehdyksi anomuksessa mainitussa ajassa, Maa- ja vesitekniikan tuki ry on oikeutettu perimään apurahan kokonaan tai osittain takaisin.

Joudunko maksamaan apurahasta veroa?

Maa- ja vesitekniikan tuki ilmoittaa maksetuista apurahoista verottajalle ja eläkevakuuttajalle niiden antamien ohjeiden mukaan. Tarkempaa tietoa vero- ja eläkeasioista omalla kohdallasi saat suoraan verottajalta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Melasta).

Mitä jos en tarvitsekaan saamaani apurahaa?

Mikäli et tarvitsekaan myönnettyä apurahaa kokonaan tai osittain, lähetä vapaamuotoinen peruutuspyyntö sähköpostilla osoitteeseen tuki@mvtt.fi. Kerro peruutuspyynnössä, haluatko perua koko apurahan vai ainoastaan osan siitä.

Jos sinulle on maksettu apurahaa, joka on jäänyt käyttämättä, se tulee maksaa takaisin.

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen