Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3250 kpl

Näytetään tulokset 3061-3081

Tuettu hankeApurahan saaja
Water Hackathon - innovaatiokilpailun järjestäminen opiskelijoille 26.-27.1.2018.
Tilaisuuksien järjestäminen | Vesitalous | 2018
Suomen ympäristökeskus
Wastewater treatment plants as pathways of microlitter to the aquatic environment. Jätevedenpuhdistamot mikroroskan kulkureittinä vesistöihin. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2018
Talvitie Julia
UNESCO oppituolin vuosiseminaarin ?Ways for Promoting Resiliency and Rehabilitation of Aging Infrastructure (Vesihuollon mukautuvuus ja ikääntyvän infrastruktuurin saneeraus)? järjestäminen Tampereella 8.6.2018.
Tilaisuuksien järjestäminen | Vesihuolto | 2018
Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennetut kosteikot taajamien vesiympäristönsuojelussa; täydentäen hanketta Life+ Keidas-Urban Oases.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Wahlroos Outi
Impacts of agricultural water protection measures on erosion, phosphorus and nitrogen loading based on high-frequency on-line water quality monitoring. Väitöskirjatyö Helsingin yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Valkama Pasi
Aquatic effects and risk assessment of multi-metal leachates from metal mining and acid sulphate soils. Kaivosteollisuudesta ja happamilta sulfaattimailta tulevan metallikuormituksen vesistövaikutukset ja riskinarviointi. Väitöskirjatyö Jyväskylän yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Wallin Jaana
WASH Terai Nepal. Kohde Kathmandu-, Nawalparasi- ja Palpa-läänit 23.3.-2.4.2018.
Muu matka | Vesihuolto | 2018
WaterFinns ry
Adverse Effects of Metal Mining on Boreal Lakes. Metal bioavailability and ecological risk assessment. Väitöskirjatyö Itä-Suomen yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Väänänen Anne Kristiina
Osallistuminen Espanjassa, Santanderissa 16.-20.4.2018 järjestettävälle kurssille Principles of catchment-scale hydrological modelling.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2018
Yaraghi Navid
Engineered adsorptive materials for water remediation: Development, characterization, and application. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2018
Yazdani Maryam Roza
Mikromuovit Suomen rannikkokaloissa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2018
Zidbeck Erika
Uusien mikrobiologisten lajimääritysmenetelmien hyödyntäminen jäteveden puhdistusprosessien kehittämisessä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden excursio Nepaliin 24.8.-3.9.2018.
Muu matka | Ympäristötekniikka | 2018
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho ry
Development of a precipitation index-based conceptual model to overcome sparse data barriers in runoff prediction in cold climate. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesistön hoito | 2018
Akanegbu Justice
Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products. Jätteestä tuotteiksi: biokaasulaitosten rejektivesien tehostettu ravinteiden kierrätys. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2018
Bansfield Danielle
Työskentely Espanjassa, Universitat Politècnica de Valènciassa 1.6.-30.9.2018.
Tutkijavaihto | Vesitalous | 2018
Fazel Modares Nasim
Vuoksi - Nevan sivujoki.
Julkaisutoiminta | Vesitalous | 2018
Hakulinen Matti
Alusveden poisjohtamisen uusi sovellus järvien kunnostuksessa - Kymijärven sedimenttitutkimus.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2018
Helsingin yliopisto (Ympäristötieteiden laitos)
Suomen matalapohjaveden lämpötila, siihen vaikuttavat tekijät ja valtakunnallisen lämpötilakartoituksen käyttökelpoisuus geoenenrgiapotentiaalin arvioinnissa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2018
Hietula Sini
Sediment remediation with activated carbon ? evaluation of potential negative effects on benthic species Limecola balthica and Marenzelleria spp. Sedimenttien kunnostus aktiivihiililisäyksellä - pohjaelimiin Limecola balthica ja Marenzelleria spp. kohdistuvien potentiaalisten haittavaikutusten arviointi. Pro gradu -työ Turun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2018
Honkanen Johanna
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen