Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3250 kpl

Näytetään tulokset 3161-3181

Tuettu hankeApurahan saaja
Rikastushiekka-altaan suotovesien kulkeutuminen Kevitsan kaivosalueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2019
Pienimaa Tuulikki
Modeling inorganic carbon system in Utö Baltic Sea. Karbonaattisysteemin mallinnus Utössä Itämerellä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2019
Lehto Anne-Mari
Nutrien uptake, growth, protein, production and cobalamin accumulation of Euglena gracilis in baker's yeast production wastewater. Euglena gracilis:n ravinteiden otto, kasvu, proteiinin tuotto ja kobalamiinin akkumulaatio hiivantuotannon emävedessä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2019
Mercier Leon
Vaihto-opiskelu Islannissa, Islannin yliopistossa 22.8.-17.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Jylhä Henna
Opiskelu National University of Singaporessa 1.8.-10.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Laitinen Markus
Opiskelu Kanadassa, University of Waterloossa 31.8.-31.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Moisanen Saara
Opiskelu Singaporessa, Nanyang Technological Universityssä 13.8.-7.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Nevander Miia
Opiskelu National University of Singaporessa 2.8.2018-11.1.2019.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Saxelin Santeri
Large-scale land deals and deforestation in Sub-Saharan Africa. Suuret maakaupat ja metsäkato Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Maaperän suojelu | 2019
Toiviainen Veli-Pekka
Maaperän mikroilmastollinen vaihtelu pohjoisessa ympäristössä.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2019
Aalto Juha
Kaksiulotteisten mitoitussateiden generoiminen (lähes) maailmanlaajuisesti. Construction of 2D design storm events with (nearly) global coverage.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2019
Aalto-yliopisto
Aineiden kulkeutuminen monimuotoisissa, kasvittuneissa uomissa. Transport of substances in vegetated, heterogeneous channels.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2019
Aalto-yliopisto
Viemäriverkoston hallinnan kehittäminen.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2019
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Neljän henkilön osallistuminen Isossa-Britanniassa, Edinburghissa 9.-15.6.2019 järjestettyyn LET 2019 konferenssiin.
Muu matka | Vesihuolto | 2019
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Development of novel sorbent materials for the in-situ remediation of sediments contaminated with trace metals and organic pollutants. Uusien materiaalien kehittäminen metalleilla tai orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden sedimenttien paikan päällä tehtävään kunnostamiseen.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Abel Sebastian
Osallistuminen Saksassa, Stuttgartissa 15.-18.5.2019 järjestetylle kurssille CASiMiR 2D fish habitat model.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2019
Addo Louis
Työskentely USA:ssa, Alaskassa, University of Anchoragessa 20.2.-27.6.2019.
Tutkijavaihto | Ympäristötekniikka | 2019
Ala-aho Pertti
Osallistuminen Kreikassa, Rodoksella 16.-21.6.2019 järjestettyyn kongressiin 10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries.
Kongressimatka | Vesistön hoito | 2019
Cainglet Annaliza
Evaluating the effectivity of peat as sorbent material for mining water purification in pilot scale systems. Master's Thesis Oulun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesistön hoito | 2019
Campos Lopez Felipe
Modelling field hydrology in acid sulphate soil in Nordic conditions with different water management practices. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesistön hoito | 2019
Chapagain Yogesh
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen