Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3126 kpl

Näytetään tulokset 81-101

Tuettu hankeApurahan saaja
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2-2.3.2018 järjestetylle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Lee Nayoung
Ihmistoiminnan vaikutukset boreaalisissa lähde-ekosysteemeissä. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Lehosmaa Kaisa
Opiskelu Chilessä, Pontificia Universidad Católica de Chilessä 23.7.-24.12.2017.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Lehtimäki Anna-Liina
Turvemaiden ravinnehuuhtoumat - suomalaisen tutkimustiedon yhteenveto.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Luonnonvarakeskus
Enhancement of the Removal of the Residual Active Pharmaceutical Ingredients from Wastewater- Adsorption Studies on Three Common Antibiotics. Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden poiston parantaminen jätevedestä - kolmen yleisen antibiootin adsorptiokokeet. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesihuolto | 2018
Luukkainen Jonna
Opiskelu Kiinassa, Pekingissä, Tsinghua universityssä 18.9.2017-31.1.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Majamäki Elisa
Optimization of high phosphorus loaded post-precipitation and separation process. Fosforin talteenottoon kehitetyn prosessin jälkisaostus- ja erotusprosessin optimointi. Opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.
Muu opinnäytetyö | Vesihuolto | 2018
Makarov Artem
Gardening Opportunities as a Part of the Khwe san People's Food Security in the East Bwabwata National Park. Puutarhaviljelyn mahdollisuudet khwe sanien ruokaturvan parantamisessa itäisessä Bwabatan kansallispuistossa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2018
Mäkelä Laura
The effects of riparian land use on temperature variation and macroinvertebrate community structure in agricultural streams. Rantavyöhykkeen maankäytön vaikutus maatalouskuormitettujen jokien pohjaeläinyhteisörakenteeseen ja lämpötilavaihteluun. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesistön hoito | 2018
Markkula Janne
Osallistuminen 16.2.-2.3.2018 Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Improving water services in poor and underserved rural communities, Kenya.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Marvin Esra
Osallistuminen Espanjassa, Santanderissa 16.-20.4.2018 järjestettylle kurssille Principles of catchment-scale hydrological modelling.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Menberu Meseret
Hydrology of peat dominated headwater catchments. Theories and emprical analysis of the impacts of anthropogenic disturbance. Turvevaltaisten valuma-alueiden hydrologia:ihmistoiminnan vaikutusten vasteiden tulkintaa ja teoriaa. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesitalous | 2018
Menberu Meseret Walle
Osallistuminen Norjassa, Bergenissä 12.-16.8.2018 järjestettyyn kongressiin Nordic Water 2018.
Kongressimatka | Vesitalous | 2018
Meriö Leo-Juhani
Opiskelu Norjassa, Trondheimissä, the Norwegian University of Science and Technologyssä 8.1.-9.6.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Metsälä Miika
Vierailu ja tutustuminen INSA Toulousen Symbiose-tutkimusryhmään Ranskassa 1.9.-17.12.2017.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Mikola Anna
Osallistuminen Aalto-yliopiston 17.2.-9.3.2018 järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Improving water services in poor and underserved rural communities, Kenya.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Mölsä Kiia
Osallistuminen Aalto-yliopiston Meksikossa, Uxuxubíssa järjestämälle kestävän kehityksen kurssille Sustainable Global Technologies Studio, Aalto Lab Mexico -projektiin Ekoturismi Uxuxubissa 20.3.-7.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen | 2018
Myers Shanna
Occurrence of selected antibiotics pharmaceuticals in groundwater, surface water, wastewater and sourse-separated urine in a peri-urban area in Lusaka, Zambia. Valittujen lääkeaineiden esiintyminen pohja-, pinta- ja jätevedessä sekä käymäläerotellussa virtsassa Lusakan epävirallisella asuinalueella Sambiassa. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesihuolto | 2018
Myllyniemi Johanna
Opiskelu Australiassa, RMIT Universityssä 11.7.-10.11.2017.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Narikka Maiju
Opiskelu Malesiassa, Kuala Lumpurissa, Putra Malasian yliopistossa 1.9.2017-14.1.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Näsänen Henna
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen