Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3126 kpl

Näytetään tulokset 61-81

Tuettu hankeApurahan saaja
Valuma-alue mallit vesistösuunnittelun työkaluina.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2018
Klöve Björn
Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa).
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2018
Klöve Björn
Kaupungistumisen ja ilmanlaadun pitkäaikaiset vaikutukset hydrologiseen kiertoon eri ilmasto-olosuhteiden kaupungeissa. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesitalous | 2018
Kokkonen Tom
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 21.3.-7.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Konttinen Heidi
Aktiivihiilisuodatus talousveden tuotannossa. Diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Koppanen Markus
Vierailu Alankomaissa, Wageningenin yliopistossa 2.-10.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesiensuojelu | 2018
Koppelmäki Kari
Jätevesihuollon organisoinnin päätösprosessit laajamittaisen maahantulon aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Kosonen Heta
Jätevesihuollon organisoinnin päätösprosessit laajamittaisen maahantulon aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Matka väitöstilaisuuteen Yhdysvaltoihin 22.5.-22.6.2018.
Muu matka | Vesihuolto | 2018
Kosonen Heta Karoliina
Evaluation of advanced oxidation processes for removal of antibiotics in wastewater treatment plants. Antibioottien poistaminen jätevedestä kehittyneellä hapetusprosessilla. Väitöskirjatyön osa Åbo Akademissa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2018
Kråkström Matilda
Biological removal of emerging micropollutants in nitrifying activated sludge at low temperatures. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2018
Kruglova Antonina
Rural water supply technology selection in achieveing sustainable development goal 6 in Amhara, Ethiopia. Maaseudun vesihuoltoteknologian valinta kestävän kehityksen 6 tavoitteen saavuttamiseksi Amharassa, Etiopiassa. Diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2018
Kuismanen Kaisa
Year-round functioning of Northern peatlands treating mine wastewaters with special focus on the winter time. Kaivosten pintavalutuskenttien ympärivuotinen toiminta Pohjois-Suomessa.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2018
Kujala Katharina
Osallistuminen Saksassa, Leipzigissa 12.-17.8.2018 järjestettyyn kongressiin 17th International Symposium on Microbial Ecology (ISME 17th).
Kongressimatka | Ympäristötekniikka | 2018
Kujala (os Palmer) Katharina
Tutkijavaihto Sveitsiin, University of Zürichiin 1.11.2017-31.1.2018.
Tutkijavaihto | Vesitalous | 2018
Kummu Matti
Removal of arsenic from contaminated natural water using membrane technology. Arseenipitoisten luonnonvesien puhdistus kalvoerotustekniikalla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Kursula Kalle
Veden stabiilien isotooppien vaihtelu sadannassa Suomessa. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Kyllönen Kirsi
Kestävät vesihuoltopalvelut ja toimintatavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Väitöskirjatyön osa Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Laitinen Jyrki
Dissolved organic carbon and nitrogen dynamics in boreal ecosystems as influenced by soil fauna. Maaperäeläinten vaikutus liukoisen orgaanisen hiilen ja typen dynamiikkaan boreaalisissa ekosysteemeissä. Väitöskirjatyön osa Itä-Suomen yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2018
Lappalainen Mari
Removal of pharmaceutical drugs from contaminated waters and wastewater discharges using functionalized carbon nanotubes: A recycling process. Lääkeaineiden poistaminen saastuneista vesistä ja käsitellyistä jätevesistä funktionaalisilla hiilinanoputkilla: Kierrätysprosessi.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2018
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Opiskelu Ruotsissa, Göteborgissa, Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa 15.1.-5.6.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Lassila Saara
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen