Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3450 kpl

Näytetään tulokset 61-81

Tuettu hankeApurahan saaja
Osallistuminen 12.2.-28.2.2020 Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Development of Sustainable Action Plans for Small Rural Water Utilities in Kenya
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2020
Kosonen Maria
The effects of drought on Finnish cereal grain production. Kuivuuden vaikutukset suomalaiseen viljantuotantoon. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen | 2020
Kouki Roope
Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2020
Kuulas Anne
Data-driven network asset management - focus on sewer systems. Datalähtöinen verkosto-omaisuuden hallinta - painopisteenä viemäriverkostot. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2020
Laakso Tuija
Kestävät vesihuoltopalvelut ja toimintatavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Väitöskirjatyön osa Tampereen yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2020
Laitinen Jyrki
Opiskelu National University of Singaporessa 1.1.-31.5.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Lamberg Matti
Maaperän kosteuden ja lämpötilan vaihtelu kasvukauden aikana arktis-alpiinisessa ympäristössä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Maaperän suojelu | 2020
Lammi Panu
Heterogeneous photoelectron catalysis for the treatment of industrial wastewater. Teollisen jäteveden käsittely heterogeenisella valosähköisellä katalyysilla.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2020
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Hexabromocyclododecane trace amounts in north European non hot-spot lake foodwebs show biomagnification potential and stereoisomeric bioisomerisation. HBCD -palonestoaine kertyy ja muuntuu pysyvämmäksi sisävesiemme ravintoverkossa.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2020
Lassila Heli
Rautamangaanisaostumakenttien merkitys meriekosysteemille. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2020
Leinikki Elli
Application of advanced oxidation processes (AOPs) for treatment of refinery wastewater with high phenol concentrations. Kehittyneiden hapetusprosessien (AOP) soveltaminen jalostamojen jätevesien käsittelyyn korkeilla fenolipitoisuuksilla. PoDoCo apuraha.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2020
Levchuck Irina
Opiskelu National University of Singaporessa 8.1.-31.5.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Lindholm Mira
Maaperän kosteudenhallinnan merkitys perunan satotuotossa - 2. vuoden kenttäkokeet.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2020
Luonnonvarakeskus (Luke)
Lapväärtin-Isojoen pohjavesivaikutteisuus sekä vedenlaadun vaihtelu. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2020
Luusua Heidi
Resurssiviisas rantalaidunnus vesienhoidossa.
Opetustoiminta | Vesiensuojelu | 2020
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Hydrological controls for loading in cultivated peatlands. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2020
Majid Ahsan Umer
Viherkatot osana pohjoista kaupunkirakentamista - Tapaustutkimus Oulun alueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2020
Malin Anna
Opiskelu National University of Singaporessa 1.1.-15.5.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Manninen Severi
Opiskelu National University of Singaporessa 1.1.-31.5.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Martikainen Eero
Liettyneenä rautaan ? raudan kulkeutumisen ja saostumisen haasteet vesistöissä ja eri maankäyttömuodoissa.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2020
Marttila Hannu
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen