Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3169 kpl

Näytetään tulokset 61-81

Tuettu hankeApurahan saaja
Torjunta-aineiden esiintyminen vesiympäristössä: neonikotinoidien ja muiden torjunta-aineiden yhdistelmien aiheuttamat riskit vesieliöille.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Carrasco Navarro Victor
Improved application system for activated carbon based sediment remediation. Aktiivihiilen käytettävyyden parantaminen sedimentin kunnostamisessa. Pro gradu -työ Itä-Suomen yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2018
Carreres Calabuig Joan Antoni
Osallistuminen Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Improving water services in poor and underserved rural communities, Kenya 18.2.-2.3.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Chang Fang-Shiuan
Opiskelu Portugalissa, University of Lisbonissa 15.9.2017-15.2.2018.
Opiskelu ulkomailla | Vesistön hoito | 2018
Chapagain Yogesh
Opiskelu Japanissa, Sapporossa, Hokkaido University Graduate School of Engineeringissä 1.9.2017-31.3.2018.
Opiskelu ulkomailla | Vesitalous | 2018
Dahlberg Niklas
Osallistuminen 17.2.-2.3.2018 Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Improving water services in poor and underserved rural communities, Kenya.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Eerikäinen Sanni
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 9.-13.4.2018 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2018.
Kongressimatka | Vesitalous | 2018
Fazel Modares Nasim
Työskentely Espanjassa, Universitat Politècnica de Valènciassa 1.6.-30.9.2018.
Tutkijavaihto | Vesitalous | 2018
Fazel Modares Nasim
Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyntäen. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2018
Gustafsson Jannina
Väitöskirjatyöhön Suomen kehitysyhteistyö Nepalissa - Maaseudun vesihankkeiden projektihallinnan kehittäminen ja vaikutukset paikallistasolla liittyvät kongressimatkat sekä matkat Suomen kehitysyhteistyön vesiprojektien toiminta-alueille Länsi-Nepalissa.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2018
Haapala Juho
Vesien hallitseminen paikallisen kehityksen avaimena - Ratkaisuja toimeenpanon haasteisiin Nepalin syrjäisellä maaseudulla. Governing water fol local development - Solutiona to implementation challenges in remote, rural Nepal. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen | 2018
Haapala Juho Henrik
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2.-2.3.2018 järjestetylle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Haapasaari Saara
Vuoksi - Nevan sivujoki.
Julkaisutoiminta | Vesitalous | 2018
Hakulinen Matti
Eliöstön monimuotoisuus rakennetuilla hulevesikosteikoilla Vihdin Nummelassa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesirakentaminen | 2018
Halonen Anna
Osallistuminen Hollannissa, Groningenissä järjestettyyn ekskursioon 12.-14.5.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesistön hoito | 2018
Hämäläinen Liisa
Alusveden poisjohtamisen uusi sovellus järvien kunnostuksessa - Kymijärven sedimenttitutkimus.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2018
Helsingin yliopisto (Ympäristötieteiden laitos)
Suojavyöhykkeen eroosiota ja ravinnepäästöjä kontrolloivat toimenpiteet. Kimmo Rasan ja Mari Rädyn väitöskirjat ja matkat.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Opiskelu Alankomaissa, Delftin teknillisessä yliopistossa 21.8.2017-2.2.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Hertsberg Axel
Suomen matalapohjaveden lämpötila, siihen vaikuttavat tekijät ja valtakunnallisen lämpötilakartoituksen käyttökelpoisuus geoenenrgiapotentiaalin arvioinnissa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2018
Hietula Sini
Sediment remediation with activated carbon ? evaluation of potential negative effects on benthic species Limecola balthica and Marenzelleria spp. Sedimenttien kunnostus aktiivihiililisäyksellä - pohjaelimiin Limecola balthica ja Marenzelleria spp. kohdistuvien potentiaalisten haittavaikutusten arviointi. Pro gradu -työ Turun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2018
Honkanen Johanna
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen