Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3169 kpl

Näytetään tulokset 41-61

Tuettu hankeApurahan saaja
Opiskelu Singaporessa, Nanyang Technological Universityssa 1.8.-14.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Vesitalous | 2019
Vesinurm Märt
The value of open-source river streamflow estimation in Southeast Asia. Avoimeen dataan perustuvan jokivirtaamatyökalun arvo Kaakkois-Aasiassa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2019
Virkki Vili
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 7.-12.4.2019 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2019 (EGU2019).
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2019
Yaraghi Navid
Suometsän vesitaseen hajautettu mallintaminen. Distributed modeling of water balance in drained peatland forest.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2018
Aalto-yliopisto
Valunnan ja kiintoaineen kulkeutumisen mallintaminen suometsissä. Modelling runoff, flow and sediment transport in drained peatland forests.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2018
Aalto-yliopisto
Low-cost adsorbents in water and wastewater treatment. Edulliset adsorbentit veden ja jäteveden käsittelyssä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Työelämään kytkeytynyt Professor of Practice yhdyskuntajätevesien puhdistuksen kehittämiseksi.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
The influence of organic matter on nitrification reaction rates in the biofilm of the drinking water distribution system. Orgaanisen aineen vaikutus nitrifikaation reaktionopeuksiin talousvesiverkoston biofilmissä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Viemäriverkoston hallinnan kehittäminen.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Advanced process control for the optimal operation of wastewater treatment plants. Edistyneet prosessinohjausmenetelmät jätevedenpuhdistamoiden käytön optimoinnissa.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Uusien mikrobiologisten lajimääritysmenetelmien hyödyntäminen jäteveden puhdistusprosessien kehittämisessä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden excursio Nepaliin 24.8.-3.9.2018.
Muu matka | Ympäristötekniikka | 2018
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho ry
Akvan, vesilabran ja sidosryhmien pikkujoulut 9.3.2018.
Tilaisuuksien järjestäminen | Ympäristötekniikka | 2018
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho ry (Akva)
Osallistuminen Italiassa, Roomassa 13.-17.5.2018 järjestettyyn kongressiin 28th SETAC Europe annual meeting.
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2018
Abel Sebastian
3D hydrogeological characterization of aquifers and groundwater dependent ecosystems at a former ice-divide area, Lapland, and their vulnerability to the mining development practices. Lapin jäänjakajavyöhykkeen akviferien ja pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien 3D hydrogeologinen karakterisointi ja niiden haavoittuvuus kaivostoiminnan vaikutuksille. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2018
Åberg Susanne
Development of a precipitation index-based conceptual model to overcome sparse data barriers in runoff prediction in cold climate. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesistön hoito | 2018
Akanegbu Justice
Opiskelu Singaporessa, Singaporen kansallisessa yliopistossa 15.1.-15.5.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Alaruikka Tiina
Proof of concept: using the RBBR-bioreactor for biological wastewater treatment process of biofuel production in oil refinery. Diplomityö Åbo Akademissa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2018
Anttio Sonja
Performance of roadside filtration systems in the treatment of stormwater. Tienvarsisuodattimien suorituskyky huleveden käsittelyssä. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2018
Assmuth Eero
Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products. Jätteestä tuotteiksi: biokaasulaitosten rejektivesien tehostettu ravinteiden kierrätys. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2018
Bansfield Danielle
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen