Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3450 kpl

Näytetään tulokset 41-61

Tuettu hankeApurahan saaja
Taajamakeitaita hulevesimaksulla - Viikin taajamakosteikoiden tuottamien ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesirakentaminen | 2020
Hatakka Tapio
Electrospun nanofibrous membranes for oil/water separation. Sähkökehrätyt nanokuituiset kalvot öljy/vesi -suodatukseen. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2020
Heikkilä Karri
Lahjoitus maatalous-metsätieteet koulutusalalle.
Yleisavustus tai lahjoitus | Maaperän suojelu | 2020
Helsingin yliopisto
Alusveden puhdistus ympärivuotiseksi - sisäisen fosforikuormituksen hyödyntäminen talvella.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2020
Helsingin yliopisto (Ekosysteemit ja ympäristö - tutkimusohjelma)
Impacts of glacial runoff on phytoplankton biomass, activity and composition in South-West Greenland fjord system. Jäätikön sulamisen vaikutukset vuonon perustuotantoon sekä kasviplanktonin koostumukseen ja biomassaan Lounais-Grönlannissa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2020
Ihalainen Vilma
Opiskelu Norjassa, University Centre in Svalbardissa 8.1.-4.6.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Innanen Satu
Tutkimusvierailu NIBIO:lle (Norwegian Institute for Bioeconomy Research): kaukokartoitus soiden ennallistamisessa 1.9.-31.10.2020.
Tutkijavaihto | Ympäristötekniikka | 2020
Ismail Ismail
Osallistuminen Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Development of Sustainability Action Plans for Small Rural Water Utilities in Kenya, 12.02-28.02.2020.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2020
Jain Arunima
Orgaanisen aineen karakterisointi kiertovesisysteemissä. Organic matter characterization of circulation water in recirculating aquaculture system. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2020
Jäntti Marko
Makean veden simpukat kalojen kiertovesikasvatuksen jätevedessä kasvatettujen viherlevien suodattajina. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2020
Julkunen Ville
Energiankulutuksen ja tuotannon kehittämistoimet jätevedenpuhdistuksessa. Diplomityö Tampereen yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2020
Jussila Saku
Hallinnollinen päätöksenteko pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnassa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2020
Jylhä Henna
Prioriteettiaineet Porvoonjoessa ? uusien seurantamenetelmien ja annosestimaattien hyödyntäminen vesiympäristölle vaarallisten yhdisteiden osalta. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Kajankari Paula
Opiskelu National University of Singaporessa 5.8.-7.12.2019.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Keränen Nina
Challenges in using natural peatlands for treatment of mining-influenced water in a cold climate. Kaivosvesiä käsittelevien turvepohjaisten kosteikkopuhdistamojen haasteet pohjoisissa olosuhteissa. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesistön hoito | 2020
Khan Uzair Akbar
Challenges in the use natural wetlands for mining influenced water purification under northern climatic conditions/ Haasteet luonnon kosteikkojen käytössä kaivosvesien käsittelyssä pohjoisissa oloissa. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesistön hoito | 2020
Khan Uzair Akbar
Metsäteollisuuden käsiteltyjen sekalietteiden käyttö lannoite- ja maanparannusaineina maataloudessa - vaikutus satoihin, typen huuhtoumaan, hiilen sidontaan ja kasvihuonekaasupäästöihin. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Kinnula Sari
Humuspitoisen järven kaukokartoitussignaalin ja klorofylli-a:n määritys optisilla kenttämittauksilla. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2020
Kinnunen Eveliina
Pyhännän talousveden toimintavarmuustarkastelu. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2020
Korhonen Saara
Occurrence and fate of antibiotics in wastewater, wastewater treatment plants, in recipient waters and sediments. Antibioottien esiintyminen jätevedessä, jätevedenpuhdistamoilla, pintavesissä ja sedimenteissä. Väitöskirjatyön osa Åbo Akademissa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Kortesmäki Ewelina Magdalena
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen