Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3072 kpl

Näytetään tulokset 41-61

Tuettu hankeApurahan saaja
Opiskelu Unkarissa, Budapest University of Technology and Economicsissa 1.9.2017-22.1.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Kekki Suvi
Tutkimusvierailu Saksaan, University of Bayreuthiin 13.4.-30.4.2018.
Tutkijavaihto | Ympäristötekniikka | 2018
Khan Uzair
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 8.-13.4.2018 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union general Assembly 2018 (EGU2018).
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2018
Kiani Sepideh
Valuma-alue mallit vesistösuunnittelun työkaluina.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2018
Klöve Björn
Kaupungistumisen ja ilmanlaadun pitkäaikaiset vaikutukset hydrologiseen kiertoon eri ilmasto-olosuhteiden kaupungeissa. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesitalous | 2018
Kokkonen Tom
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 21.3.-7.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Konttinen Heidi
Aktiivihiilisuodatus talousveden tuotannossa. Diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Koppanen Markus
Vierailu Alankomaissa, Wageningenin yliopistossa 2.-10.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesiensuojelu | 2018
Koppelmäki Kari
Jätevesihuollon organisoinnin päätösprosessit laajamittaisen maahantulon aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Kosonen Heta
Jätevesihuollon organisoinnin päätösprosessit laajamittaisen maahantulon aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Matka väitöstilaisuuteen Yhdysvaltoihin 22.5.-22.6.2018.
Muu matka | Vesihuolto | 2018
Kosonen Heta Karoliina
Evaluation of advanced oxidation processes for removal of antibiotics in wastewater treatment plants. Antibioottien poistaminen jätevedestä kehittyneellä hapetusprosessilla. Väitöskirjatyön osa Åbo Akademissa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2018
Kråkström Matilda
Biological removal of emerging micropollutants in nitrifying activated sludge at low temperatures. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2018
Kruglova Antonina
Year-round functioning of Northern peatlands treating mine wastewaters with special focus on the winter time. Kaivosten pintavalutuskenttien ympärivuotinen toiminta Pohjois-Suomessa.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2018
Kujala Katharina
Tutkijavaihto Sveitsiin, University of Zürichiin 1.11.2017-31.1.2018.
Tutkijavaihto | Vesitalous | 2018
Kummu Matti
Veden stabiilien isotooppien vaihtelu sadannassa Suomessa. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Kyllönen Kirsi
Kestävät vesihuoltopalvelut ja toimintatavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Väitöskirjatyön osa Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Laitinen Jyrki
Removal of pharmaceutical drugs from contaminated waters and wastewater discharges using functionalized carbon nanotubes: A recycling process. Lääkeaineiden poistaminen saastuneista vesistä ja käsitellyistä jätevesistä funktionaalisilla hiilinanoputkilla: Kierrätysprosessi.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2018
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Opiskelu Ruotsissa, Göteborgissa, Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa 15.1.-5.6.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Lassila Saara
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2-2.3.2018 järjestetylle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Lee Nayoung
Ihmistoiminnan vaikutukset boreaalisissa lähde-ekosysteemeissä. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Lehosmaa Kaisa
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen