Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3450 kpl

Näytetään tulokset 21-41

Tuettu hankeApurahan saaja
Opiskelu Ranskassa, ENSE3 INP Grenoblessa 30.9.2018-31.7.2020.
Opiskelu ulkomailla | Vesirakentaminen | 2021
Toukkari Timo
Vesitekniikan osa-aikainen 5-vuotisprofessuuri.
Opetustoiminta | Vesitalous | 2020
Aalto-yliopisto
Jätevedenpuhdistusprosessien muutos ravinteiden poistosta ravinteiden talteenottoon.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2020
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen kehittäminen.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2020
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
IWA Nutrient removal and recovery 2020 -konferenssin järjestäminen 1.-3.9.2020.
Tilaisuuksien järjestäminen | Vesihuolto | 2020
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
3D hydrogeological characterization of aquifers and groundwater dependent ecosystems at a former ice-divide area, Lapland, and their vulnerability to the mining development practices. Lapin jäänjakajavyöhykkeen akviferien ja pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien 3D hydrogeologinen karakterisointi ja niiden haavoittuvuus kaivostoiminnan vaikutuksille. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Åberg Susanne
Remote Sensing Observatory of Hydrologic Cycle Components. Kaukokartoituksen mahdollisuudet hydrologisen kierron tutkimisessa. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesitalous | 2020
Abou Zaki Nizar
The role of agriculture expansion in water resources depletion in central Iran. Maatalouden laajentumisen rooli Iranin keskiosien vesivarojen ehtymisessä. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesitalous | 2020
Abou Zaki Nizar
Bioteknisesti modifioidun kuitusaven pilotointi pölynsidonnassa kaivosalueilla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2020
Alexander Victoria
Syöpähoidoissa käytettyjen lääkeaineiden kohtalo jätevedenpuhdistuksessa ja ympäristössä. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Alitalo Olga-Sofia
River regimes and energy demand interaction in Nordic rivers. Muuttavat joikien virtaamat: Ilmaston ja energiamarkkinoiden vaikutusten arviointi pohjoisten jokien muutoksiin. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2020
Ashraf Faisal
The impact of land and water use change on Climate-Water-Land-Energy nexus in Bakhtegan basin (Iran). Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2020
Bakhshaee Alireza
Exploiting the unexploited: improved removal of nutrients from the reject water of biogas production. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2020
Bansfield Danielle
Mine water treatment using recycled concrete aggregate as a sustainable locally-available material. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2020
Brooshan Elmira
Edistyneet ja ekologiset materiaalit vedenkäsittelyssä. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2020
Christophliemk Mika
Osallistuminen Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Development of Sustainability Action Plans for Small Rural Water Utilities in Kenya, 12.02-28.02.2020.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2020
Da Silva Felipe
Assessing water resources sustainability in Middle East and North Africa. Vesivarojen kestävän kestävyyden arviointi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa
Pro gradu -työ | Vesistön hoito | 2020
Das Anushree
Developing process control and operation of Finnish municipal wastewater teratment plants with data analytics: examples from process industries and international utilities. Jätevedenpuhdistamojen prosessinohjauksen ja operoinnin kehittäminen data-analytiikan avulla: esimerkkejä teollisuudesta ja kansainvälisiltä puhdistamoilta. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2020
Eerikäinen Sanni
Opiskelu Namibiassa, University of Science and Technologyssä 1.2.-1.6.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Eskola Riikka
Vesidiplomatiaa luottamuksen lähteillä - Sisällönanalyysi luottamuksen rakentamisen käytännöistä kolmansien osapuolten vesidiplomatiahankkeissa. Pro gradu -työ Tampereen yliopistossa
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2020
Häkkinen Elina
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen