Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3169 kpl

Näytetään tulokset 21-41

Tuettu hankeApurahan saaja
Aineiston kerääminen sekä sidosryhmien tapaaminen Keniassa osana Aalto-yliopiston järjestämää Sustainable Global Technologies -kurssia.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesistön hoito | 2019
Leinonen Laura
Maaperän kosteudenhallinnan merkitys perunan satotuotossa - kenttäkokeet.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2019
Luonnonvarakeskus (Luke)
Nutrien uptake, growth, protein, production and cobalamin accumulation of Euglena gracilis in baker's yeast production wastewater. Euglena gracilis:n ravinteiden otto, kasvu, proteiinin tuotto ja kobalamiinin akkumulaatio hiivantuotannon emävedessä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2019
Mercier Leon
Opiskelu Kanadassa, University of Waterloossa 31.8.-31.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Moisanen Saara
Opiskelu Singaporessa, Nanyang Technological Universityssä 13.8.-7.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Nevander Miia
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 7.-12.4.2019 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2019 (EGU2019).
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2019
Nieminen Tiina Maileena
Osallistuminen Aalto-yliopiston Keniassa 20.2.-9.3.2019 järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesistön hoito | 2019
Ojuri Babakolade Adefolu
Opintomatka Kempeleen vesilaitokselle 21.2.2019.
Muu matka | Vesihuolto | 2019
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
Lisääntymistoksisuuden uusia haasteita: nanohiilen ja organotinojen yhteisvaikutus vesieliöiden lisääntymiselle.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Pakarinen Kukka
Rikastushiekka-altaan suotovesien kulkeutuminen Kevitsan kaivosalueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2019
Pienimaa Tuulikki
Osallistuminen Aalto-yliopiston Keniassa 21.2.-8.3.2019 järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesistön hoito | 2019
Rasinen Beda
Monivaiheinen jätevedenpuhdistusprosessi vastasuuntaisella biomassankierrätyksellä. Diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2019
Salo Janne
Opiskelu National University of Singaporessa 2.8.2018-11.1.2019.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Saxelin Santeri
Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2019.
Tilaisuuksien järjestäminen | Vesitalous | 2019
Suomen Vesiyhdistys ry
Large-scale land deals and deforestation in Sub-Saharan Africa. Suuret maakaupat ja metsäkato Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Maaperän suojelu | 2019
Toiviainen Veli-Pekka
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä makean veden vesistöissä.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kasteen kerääminen ja muut maatalousmaan vesitalouden parannuskeinot kuivilla kehitysmaa-alueilla. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesitalous | 2019
Tuure Juuso
Mitigating anthropogenic nitrogen loading with constructed wetlands in a boreal climate. Typpikuormituksen vähentäminen rakennettujen kosteikkojen avulla boreaalisessa ilmastossa. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2019
Uusheimo Sari
Järveen purkautuvan pohjaveden laadun ja määrän vaikutus Puruveden vedenlaatuun ja vesitaseeseen. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2019
Uusitalo Janne
Milloin ympäristöön joutunut metalli on haitallinen? Vesistön ligandien vaikutukset metallien käyttäytymiseen.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Väänänen Anne Kristiina
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen