Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3072 kpl

Näytetään tulokset 21-41

Tuettu hankeApurahan saaja
Väitöskirjatyöhön Suomen kehitysyhteistyö Nepalissa - Maaseudun vesihankkeiden projektihallinnan kehittäminen ja vaikutukset paikallistasolla liittyvät kongressimatkat sekä matkat Suomen kehitysyhteistyön vesiprojektien toiminta-alueille Länsi-Nepalissa.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2018
Haapala Juho
Vesien hallitseminen paikallisen kehityksen avaimena - Ratkaisuja toimeenpanon haasteisiin Nepalin syrjäisellä maaseudulla. Governing water fol local development - Solutiona to implementation challenges in remote, rural Nepal. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen | 2018
Haapala Juho Henrik
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2.-2.3.2018 järjestetylle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Haapasaari Saara
Eliöstön monimuotoisuus rakennetuilla hulevesikosteikoilla Vihdin Nummelassa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesirakentaminen | 2018
Halonen Anna
Osallistuminen Hollannissa, Groningenissä järjestettyyn ekskursioon 12.-14.5.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesistön hoito | 2018
Hämäläinen Liisa
Suojavyöhykkeen eroosiota ja ravinnepäästöjä kontrolloivat toimenpiteet. Kimmo Rasan ja Mari Rädyn väitöskirjat ja matkat.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Opiskelu Alankomaissa, Delftin teknillisessä yliopistossa 21.8.2017-2.2.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Hertsberg Axel
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 7.-13.4.2018 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU2018).
Kongressimatka | Ympäristötekniikka | 2018
Irannezhad Masoud
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2.-2.3.2018 järjestetylle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Jannuzzi Fonseca Luisa
Osallistuminen Saksassa, Tübingenissä 3.-6.4.2018 järjestettyyn kongressiin Integrated Hydrosystem Modelling 2018.
Kongressimatka | Vesitalous | 2018
Jaros Anna
Väitöskirjatyön Electropervaporative capture of nitrogen; Elektropervaporatiivinen typen talteenotto jätevesistä tekeminen Australiassa, University of Queenslandissä 10.4.2015-1.3.2017.
Tutkijavaihto | Vesihuolto | 2018
Jermakka Johannes
Osallistuminen Aalto-yliopiston Tansaniassa, Dar es Salaamissa 19.2.-4.3.2018 järjestettävälle kurssille Sustainable Global Technologies.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Juvakoski Anni
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 22.3.-6.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Ympäristötekniikka | 2018
Jylhä Henna
Teknologiset ratkaisut mikrolevän kasvattamiseen suljetussa järjestelmässä.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2018
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksesta. Soil changes and long-term ecosystem recovery from chemical and physical load. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Maaperän suojelu | 2018
Kaarakka Lilli
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 21.3.-7.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Kaljunen Juho
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 21.3.-7.4.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesitalous | 2018
Kansikas Carolina
Vesihuoltojärjestelmien ja kunnallistekniikan yhteisrakentaminen: nykytila ja kehitysehdotukset Limingan kunnan alueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2018
Kauppila Janne
"Paikallisyhteisö tarkoittaa semmoista me-henkeä tai vastaavaa?" Yhteisön resilienssi Kittilän tulvariskien hallinnassa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2018
Kauppinen Vera
Kaivosvesikuormituksen aiheuttaman pysyvän kerrostuneisuuden kehittyminen ja vaikutukset havumetsävyöhykkeen järvissä. Väitöskirjatyön osa Turun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2018
Kehusmaa Karoliina
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen