Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3429 kpl

Näytetään tulokset 3361-3381

Tuettu hankeApurahan saaja
Opiskelu Saksassa, Dresdenissä, Technische Universitätissä Erasmus-vaihto-opiskelijana 4.9.1996-31.3.1997.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Vainio Jenni
Talousveden laadun peruskartoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Vesaaja Mikko
26 Ympäristöhallinnon korkeakoulutekniset ry:n jäsenen opintomatka Skotlantiin, Glasgowiin 30.9.-5.10.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Vesi- ja ympäristöhallinnon diplomi-insinöörit ry.
Kalankasvatuksen ympäristöhaittojen vähentäminen umpiallastekniikalla ja flotaatiolla.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 1997
Viitasaari Matti
Kalkki-sulfaattiaktivoitu masuunikuonajauhe stabiloinnin sideaineena. Lisensiaatintyö Oulun yliopistossa.
Lisensiaatintyö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Viljas Pertti
Biojätteen kompostointilaitosten teknistaloudellinen vertailu. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 1997
Virtanen Kirsi
Sinilevätoksiinien poistaminen talousvedestä käänteisosmoosimenetelmällä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 1997
Vuori Erkki
Oulun kaupungin vedenjakelu kriisitilanteessa. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Hekkala Antti
Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus: Sinilevien aiheuttamat ongelmat. Lahti K., Kilponen J., Kivimäki A-L., Erkomaa K. & Sivonen K.: Removal of cyanobacteria and their hepatoxins from raw water in soil an columns. Artifical recharge of groundwater (toim. A-l. Kivimäki & T. Suokko) NPH report No 38:187.195.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 1996
Helsingin yliopisto
Palaturve eristeenä ja keventeenä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Hilli Timo
Maasuodattimet ja kivivillasuodatin haja-asutusalueen jätevesien käsittelyssä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Hiltula Juha
Opiskelu Itävallassa, Technische Universität Grazissa 8.9.1995-30.6.1996.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Huotari Mika
Tutkimus Pohjanpitäjänlahden saamiseksi pienoisreferenssiksi, joka referenssi mahdollistaa muidenkin merikohteiden saamista kunnostuksien piiriin sekä prototyypin testaus.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 1996
Isteri Pauli
Veden virtaus ja ravinteiden huuhtoutuminen savimaassa. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Kankaanranta Johanna
Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa, Espoossa 26.5.-1.6.1996 järjestetty yhteispohjoismaisen jatkokoulutuskurssi Geostatistical and stochastic analysis in hydrology.
Opetustoiminta | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Karvonen Tuomo
Vettä! - Suomen vesihuollon kehitys kaupungeissa ja maaseudulla.
Julkaisutoiminta | Vesihuolto | 1996
Katko Tapio S.
Maaperän kasvuston vesi- ja typpitaseen matemaattinen mallintaminen. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Keskisarja Ville
Polykloorattujen bifenyylien biohajoaminen järvisedimenteistä rikastetuissa aerobisissa ja anaerobisissa mikrobiviljelmissä. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Kiiala Taina
Rikastusjätteen ja läjitysalueen ominaisuudet alueen peittämisen kannalta. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 1996
Komulainen Kati
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 24.-26.9.1996 järjestettyyn konferenssiin Fish Migration & Fish Bypass-Channels.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Laasonen Juha
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen