Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3337 kpl

Näytetään tulokset 3281-3301

Tuettu hankeApurahan saaja
Tutkimus Pohjanpitäjänlahden saamiseksi pienoisreferenssiksi, joka referenssi mahdollistaa muidenkin merikohteiden saamista kunnostuksien piiriin sekä prototyypin testaus.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 1996
Isteri Pauli
Veden virtaus ja ravinteiden huuhtoutuminen savimaassa. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Kankaanranta Johanna
Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa, Espoossa 26.5.-1.6.1996 järjestetty yhteispohjoismaisen jatkokoulutuskurssi Geostatistical and stochastic analysis in hydrology.
Opetustoiminta | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Karvonen Tuomo
Vettä! - Suomen vesihuollon kehitys kaupungeissa ja maaseudulla.
Julkaisutoiminta | Vesihuolto | 1996
Katko Tapio S.
Maaperän kasvuston vesi- ja typpitaseen matemaattinen mallintaminen. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Keskisarja Ville
Polykloorattujen bifenyylien biohajoaminen järvisedimenteistä rikastetuissa aerobisissa ja anaerobisissa mikrobiviljelmissä. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Kiiala Taina
Rikastusjätteen ja läjitysalueen ominaisuudet alueen peittämisen kannalta. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 1996
Komulainen Kati
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 24.-26.9.1996 järjestettyyn konferenssiin Fish Migration & Fish Bypass-Channels.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Laasonen Juha
Rauta- ja humuspitoisen pohjaveden biologinen käsittely. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Lehtikangas Satu
Kerhon 50-vuotisjuhlan järjestelykuluihin.
Tilaisuuksien järjestäminen | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maa- ja vesirakentajat -kerho
12 kerhon jäsenen opintomatka Poriin, Vaasaan ja Tampereelle 25.-26.4.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maa- ja vesirakentajat -kerho
Suomesta neljän asiantuntijan osallistuminen Viron, Latvian ja Suomen maanparannusasiantuntijoiden Viron maanparantajaseuran perustamistilaisuuteen Tartossa, Tarton maataloudellisessa yliopistossa 9.-10.11.1995.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maaseutukeskusten Liitto ry.
Osallistuminen Italiassa, Belgiratessa 19.-22.9.1995 pidettyyn konferenssiin 15th International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds, PAC.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Männistö Minna
Oulun kaupungin sammutusvesisuunnitelma. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Marjaniemi Jouni
Palaturpeen käyttöluokitus tien routaeristeenä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Nauska Jari
Maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen Oulujoella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Niittyniemi Visa
Solvent Mass Balance at a Pharmaceutical Plant. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa .
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Oinonen Jaana
14 Oulun yliopiston vesiteknillisen yhdistyksen jäsenen opintomatka Hollantiin 8.-15.9.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Oulun yliopiston vesiteknillinen yhdistys
Maa-aineksenottopaikkojen kunnostustarve Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 5b-ohjelman pohjavesialueilla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Patja Ari-Pekka
Paaluryhmän mallintaminen maanjäristysanalyysissä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Peltola Petri
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen