Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3371 kpl

Näytetään tulokset 3281-3301

Tuettu hankeApurahan saaja
Vuotoksen altaan maapatojen suodatinmateriaalitutkimus. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesirakentaminen | 1997
Lilja Heikki
Vesistöjen kunnostukseen liittyvän lainsäädännön, hallinnon ja hyödynarvioinnin kehittäminen. Lisensiaatintyö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Lisensiaatintyö | Vesistön hoito | 1997
Majuri Hannu
Aktiivilieteprosessin tehostaminen kantoaineen ja hapella rikastetun ilman avulla. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Mäkelä Jari
Yksidimensioinen epästationäärinen virtausmalli - Käyttöliittymän kehitys ja sovellus Kemijoella. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Manni Kati
Osallistuminen USA:ssa, New Orleansissa 28.4.-1.5.1997 järjestettyyn konferenssiin The Fourth International In Situ and On-Site Bioremediation Symposium sekä Miami Beachilla 5.-8.5.1997 järjestettyyn American Society for Microbiologyn vuosikokoukseen.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Männistö Minna
Biodegradation and Treatment of Organic Environmental Contaminants by Fluidized-Bed Enrichment Cultures. Väitöskirja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 1997
Melin Esa
Kaavan rakentamistaloudellinen arviointimenetelmä. Lisensiaatintyö Teknillisessä korkeakoulussa.
Lisensiaatintyö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Meronen Jyrki
Pielisen tulvavahingot ja -haitat sekä niiden torjuntamahdollisuudet. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1997
Mikkonen Jouni
Kaatopaikkojen suotovesien ja inhibitiivisten jätevesien biologinen käsittely.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 1997
Pelkonen Markku
Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen vesihuolto. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Pöllänen Jari
Jatko-opiskelu Skotlannissa, Abertay Dundeen yliopistossa 1.10.1996-20.6.1997.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Raikamo Ekku
Osallistuminen Iso-Britanniassa, Glasgowin yliopistossa 15.-26.9.1997 pidetylle kurssille River Flood Hydraulics and Sediment Transport.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Rantakokko Kari
Jätesuovan biohajoavuus ja bioteknisen käsittelyn edellytykset. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Relander Anja
Hydraulic approximation of infiltration characteristics of sulfare structures on closed landfills. Väitöskirja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 1997
Saarela Jouko
Teollisuusjätteiden ja kaatopaikkakaasun hyödyntäminen jätteenkäsittelykeskuksessa. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 1997
Sievi-Korte Tuija
Opiskelu USA:ssa, Washington State Universityssa 1.1.-31.12.1995.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Tast Niila
Jatkuvatoimisen selkeytysmallin ohjelmointi.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 1997
Tenno Robert
Lumen vesiarvon mittaaminen luonnon gammasäteilyn avulla Kemijoen vesistöalueella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1997
Tervonen Jussi
22 Maa- ja vesirakentajat -kerhon jäsenen opintomatka 24.-25.4.1997 Kotkaan, Lappeenrantaan ja Imatralle.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
TKY:n Maa- ja vesirakentajat -kerho
Outokumpu Polarit Oy:n terässulattokuonan hyötykäyttö Tornion Riukkajängän kaatopaikalla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Tuoma Janne
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen