Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3250 kpl

Näytetään tulokset 3201-3221

Tuettu hankeApurahan saaja
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 24.-26.9.1996 järjestettyyn konferenssiin Fish Migration & Fish Bypass-Channels.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Laasonen Juha
Rauta- ja humuspitoisen pohjaveden biologinen käsittely. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Lehtikangas Satu
Kerhon 50-vuotisjuhlan järjestelykuluihin.
Tilaisuuksien järjestäminen | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maa- ja vesirakentajat -kerho
12 kerhon jäsenen opintomatka Poriin, Vaasaan ja Tampereelle 25.-26.4.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maa- ja vesirakentajat -kerho
Suomesta neljän asiantuntijan osallistuminen Viron, Latvian ja Suomen maanparannusasiantuntijoiden Viron maanparantajaseuran perustamistilaisuuteen Tartossa, Tarton maataloudellisessa yliopistossa 9.-10.11.1995.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Maaseutukeskusten Liitto ry.
Osallistuminen Italiassa, Belgiratessa 19.-22.9.1995 pidettyyn konferenssiin 15th International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds, PAC.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Männistö Minna
Oulun kaupungin sammutusvesisuunnitelma. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Marjaniemi Jouni
Palaturpeen käyttöluokitus tien routaeristeenä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Nauska Jari
Maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen Oulujoella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Niittyniemi Visa
Solvent Mass Balance at a Pharmaceutical Plant. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa .
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Oinonen Jaana
14 Oulun yliopiston vesiteknillisen yhdistyksen jäsenen opintomatka Hollantiin 8.-15.9.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Oulun yliopiston vesiteknillinen yhdistys
Maa-aineksenottopaikkojen kunnostustarve Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 5b-ohjelman pohjavesialueilla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Patja Ari-Pekka
Paaluryhmän mallintaminen maanjäristysanalyysissä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Peltola Petri
Biologinen aktiivisuodatus (BAC) pintavesien käsittelyssä alhaisissa lämpötiloissa. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Pietari Jaana
Pintavalutus Kuusamon Rukan jätevesien jälkikäsittelymenetelmänä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1996
Pirttijoki Jaakko
Opiskelu Ranskassa, Compiégnessa, l'Université de Technologie de Compiégnessa 1.9.1995-30.6.1996.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Pöyhönen Päivi
Opiskelu Saksassa, Aachenissa, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschulessa 1.9.1995-31.8.1996.
Opiskelu ulkomailla | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
Rinta-Torala Annika
Stokastinen ennuste- ja säätöteoria hydrologiassa. Lisensiaatintyö Teknillisessä korkeakoulussa.
Lisensiaatintyö | Vesirakentaminen | 1996
Sirviö Hannu
14 TKK:n vesitalouden ja -rakennuksen opiskelijan ja tutkimushenkilön opintomatka Hollantiin ja Saksaan 30.8.-16.9.1996.
Muu matka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1996
TKK:n vesitalouden laboratorion ekskusriotoimikunta
Turvetuotannon vesistökuormituksen alentaminen virtaushuippuja tasaamalla. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 1996
Vääräniemi Outi
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen