Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3250 kpl

Näytetään tulokset 3141-3161

Tuettu hankeApurahan saaja
Klooratuilla eteeneillä saastuneen maaperän kunnostaminen ilmahuuhtelutekniikalla. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Maaperän suojelu | 1997
Haukilehto Katja
Denil-kalatien yläosan virtausolosuhteet pienoismallikokeiden perusteella. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesirakentaminen | 1997
Heikkinen Hannu
LD-teräskuona tien rakennekerrosmateriaalina. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Holma Juha
Osallistuminen Islannissa, Akureyrissä 13.-19.8.1996 pidettyyn konferenssiin XIX Nordic Hydrological Conference (NHK-96).
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Hooli Jussi
Osallistuminen Englannissa, Harrogatessa 6.-17.6.1997 järjestettyyn IWSA:n 50-vuotisjuhlakonferenssiin The Challenges of the Next 50 Years.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Hukka Jarmo
Osallistuminen USA:ssa, San Franciscossa 10.-15.8.1997 IAHR:n ja ASCE:n järjestämään 27. konferenssiin Water for Changing Global Community.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Järvelä Juha
10 Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratorion henkilökunnan ja opiskelijan opintomatka Italiaan 11.-18.5.1997.
Muu matka | Vesihuolto | 1997
Järvinen Ari
Hermoverkkojen käyttö tulovirtaaman ennustamisessa ja juoksutusten optimoinnissa. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesitalous | 1997
Kärkkäinen Kari
Särkijärven vesiensuojelusuunnitelma. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Kellokoski Timo
Osallistuminen Italiassa, Sardiniassa, Cagliarissa 13.-17.10.1997 järjestettyyn konferenssiin SARDINIA ´97 Sixth International Landfill Symposium.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Kettunen Riitta
Treatment of Landfill Leachates by Low-Temperature Anaerobic and Sequential Anaerobic-Aerobic Processes. Väitöskirja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 1997
Kettunen Riitta
Lohtajan kunnan jätehuollon kehittämissuunnitelma. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesihuolto | 1997
Koivula Sami
Kaltevan rinteen hydrologiset prosessit - pintavalunta ja lumen sulanta maanviljelysalueella. Lisensiaatintyö Teknillisessä korkeakoulussa.
Lisensiaatintyö | Vesitalous | 1997
Koivusalo Harri
Kalastuksen ohjauksen mahdollisuudet Tanganyika-järvellä. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Korhonen Jarkko
Matkakuluihin Intia/Bapatla - Suomi/Oulu. Hydraulics of Multipurpose Fishway.
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Kumar Sampath
Suomenlahden kasviplankton- ja ravinnedynamiikka - vedenlaatumallisovellus. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 1997
Kuusisto Minna
Huokosilmatekniikka saastuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusmenetelmänä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Maaperän suojelu | 1997
Lehmuskoski Miia
Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen valokemiallinen ja biologinen hajoaminen. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 1997
Lehto Kirsi-Maarit
Osallistuminen Japanissa, Sendaissa 24.-29.5.1997 järjestettyyn konferenssiin The 8th International Conference on Anaerobic Digestion (AD-97).
Kongressimatka | Muut tutkimukset ja apurahat | 1997
Lepistö Raghida
Vuotoksen altaan maapatojen suodatinmateriaalitutkimus. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesirakentaminen | 1997
Lilja Heikki
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen