Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3169 kpl

Näytetään tulokset 1-21

Tuettu hankeApurahan saaja
Pellon pintavalunnan analyysi laserkeilauksen ja 3D mallin avulla. Analysis of surface runoff using lidar data and 3D simulation model.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2019
Aalto-yliopisto
Kaksiulotteisten mitoitussateiden generoiminen (lähes) maailmanlaajuisesti. Construction of 2D design storm events with (nearly) global coverage.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2019
Aalto-yliopisto
Osa-aikainen vesihuoltotekniikan professuuri.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2019
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Methods for activated carbon-based sediment remediation. Väitöskirjatyö Itä-Suomen yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2019
Abel Sebastian
Modelling field hydrology in acid sulphate soil in Nordic conditions with different water management practices. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesistön hoito | 2019
Chapagain Yogesh
Performance of sub-surface flow wetlands for the treatment of airport runoff. Maanalaisten kosteikkojen suorituskyky lentoasemien hulevesien käsittelyssä. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2019
Chaurand Mendez Giovanni Fernando
Hydrological trends and connections from catchment to lake in northern conditions. Hydrologiset trendit ja yhteydet valuma-alueelta järveen pohjoisisa olosuhteissa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2019
Dahlberg Niklas
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 7.-12.4.2019 järjestettyyn konferenssiin European Geosciences Union General Assembly 2019 (EGU2019) ja esitelmän pitäminen siellä.
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2019
Engblom Sten
Kymijärven alusvesisuodattimen toiminnan optimointi fosforin pidättämisessä.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2019
Helsingin yliopisto (Ekosysteemit ja Ympäristö-tutkimusohjelma)
Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2019
Hiltunen Ida
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 7.-12.4.2019 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2019 (EGU2019) ja esityksen pitäminen siellä.
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2019
Högfors-Rönnholm Eva
Vesisektorin innovaatiot resurssiniukoissa ympäristöissä. Kenttämatkat Keniaan ja Ghanaan 1.10.-15.3.2019.
Muu matka | Vesihuolto | 2019
Hyvärinen Anne
Vaihto-opiskelu Islannissa, Islannin yliopistossa 22.8.-17.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Jylhä Henna
Orgaanisen aineksen kulkeutuminen eroosioaineksen mukana pelloilta vesistöihin - viljelymenetelmän merkitys ja vesistövaikutukset.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Kanerva Sanna
Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon - vesistöt hyvään tilaan (UusiRaHa) 2016 - 2019.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2019
Känkänen Hannu
Tioureayhdisteiden vaikutus jätevedenpuhdistuksen nitrifikaatioprosessiin. Opinnäytetyö Metropolia ammattikorkeakoulussa.
Muu opinnäytetyö | Vesihuolto | 2019
Karlström Linda
Metsäteollisuuden käsiteltyjen sekalietteiden käyttö lannoite- ja maanparannusaineina maataloudessa - vaikutus satoihin, typen huuhtoumaan, hiilen sidontaan ja kasvihuonekaasupäästöihin. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2019
Kinnula Sari
Lumen sulannan hydrologia: mittaukset, prosessit ja mallit.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2019
Klöve Björn
Opiskelu National University of Singaporessa 1.8.-10.12.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2019
Laitinen Markus
Modeling inorganic carbon system in Utö Baltic Sea. Karbonaattisysteemin mallinnus Utössä Itämerellä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2019
Lehto Anne-Mari
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen