Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 3371 kpl

Näytetään tulokset 1-21

Tuettu hankeApurahan saaja
Jätevedenpuhdistusprosessien muutos ravinteiden poistosta ravinteiden talteenottoon.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2020
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
3D hydrogeological characterization of aquifers and groundwater dependent ecosystems at a former ice-divide area, Lapland, and their vulnerability to the mining development practices. Lapin jäänjakajavyöhykkeen akviferien ja pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien 3D hydrogeologinen karakterisointi ja niiden haavoittuvuus kaivostoiminnan vaikutuksille. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Åberg Susanne
Remote Sensing Observatory of Hydrologic Cycle Components. Kaukokartoituksen mahdollisuudet hydrologisen kierron tutkimisessa. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesitalous | 2020
Abou Zaki Nizar
Syöpähoidoissa käytettyjen lääkeaineiden kohtalo jätevedenpuhdistuksessa ja ympäristössä. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Alitalo Olga-Sofia
River regimes and energy demand interaction in Nordic rivers. Muuttavat joikien virtaamat: Ilmaston ja energiamarkkinoiden vaikutusten arviointi pohjoisten jokien muutoksiin. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2020
Ashraf Faisal
The impact of land and water use change on Climate-Water-Land-Energy nexus in Bakhtegan basin (Iran). Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2020
Bakhshaee Alireza
Edistyneet ja ekologiset materiaalit vedenkäsittelyssä. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2020
Christophliemk Mika
Opiskelu Namibiassa, University of Science and Technologyssä 1.2.-1.6.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Eskola Riikka
Taajamakeitaita hulevesimaksulla - Viikin taajamakosteikoiden tuottamien ekosysteemipalveluiden taloudellinen arottaminen. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesirakentaminen | 2020
Hatakka Tapio
Alusveden puhdistus ympärivuotiseksi - sisäisen fosforikuormituksen hyödyntäminen talvella.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2020
Helsingin yliopisto (Ekosysteemit ja ympäristö - tutkimusohjelma)
Orgaanisen aineen karakterisointi kiertovesisysteemissä. Organic matter characterization of circulation water in recirculating aquaculture system. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Pro gradu -työ | Ympäristötekniikka | 2020
Jäntti Marko
Opiskelu National University of Singaporessa 5.8.-7.12.2019.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Keränen Nina
Metsäteollisuuden käsiteltyjen sekalietteiden käyttö lannoite- ja maanparannusaineina maataloudessa - vaikutus satoihin, typen huuhtoumaan, hiilen sidontaan ja kasvihuonekaasupäästöihin. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Kinnula Sari
Occurrence and fate of antibiotics in wastewater, wastewater treatment plants, in recipient waters and sediments. Antibioottien esiintyminen jätevedessä, jätevedenpuhdistamoilla, pintavesissä ja sedimenteissä. Väitöskirjatyön osa Åbo Akademissa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2020
Kortesmäki Ewelina Magdalena
The effects of drought on Finnish cereal grain production. Kuivuuden vaikutukset suomalaiseen viljantuotantoon. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen | 2020
Kouki Roope
Data-driven network asset management - focus on sewer systems. Datalähtöinen verkosto-omaisuuden hallinta - painopisteenä viemäriverkostot. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.
Väitöskirja | Vesihuolto | 2020
Laakso Tuija
Kestävät vesihuoltopalvelut ja toimintatavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Väitöskirjatyön osa Tampereen yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2020
Laitinen Jyrki
Opiskelu National University of Singaporessa 8.1.-31.5.2020.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2020
Lindholm Mira
Maaperän kosteudenhallinnan merkitys perunan satotuotossa - 2. vuoden kenttäkokeet.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2020
Luonnonvarakeskus (Luke)
Lapväärtin-Isojoen pohjavesivaikutteisuus sekä vedenlaadun vaihtelu. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Vesiensuojelu | 2020
Luusua Heidi
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen