OpiskelijaKari Hillo
Koulu Teknillinen korkeakoulu
Matkakohde Technische Universität Wien, Itävalta
Aika 28.08.2000 - 30.06.2001
Vaihto-ohjelma Erasmus

Hakeminen ulkomaille opiskelijavaihtoon on periaatteessa erinomaisen vaivatonta ja yksinkertaista. Mutkattomin tie vaihto-opiskelijaksi on hakea paikkaa oman koulun kautta. Vaihto-opiskelupaikan hakeminen onnistuu itsenäisestikin, mutta yhteistyökorkeakoulut sekä erilaiset vaihto-ohjelmat helpottavat oleellisesti hakemista.

Kaikista mielenkiintoisista vaihtoehdoista päädyin Itävaltaan ja sen pääkaupunkiin Wieniin, sillä Wienin teknillisen korkeakoulun kurssitarjonta tuntui hyvältä eikä kaupungissakaan ollut kirjatiedon ja tuttujen kertomien kokemusten perusteella moitteen sijaa. Wien onkin mielenkiintoinen, turvallinen ja kaunis kaupunki. Vaikka Wien on 1,6 miljoonan asukkaan suurkaupunki, pienentävät kompakti kaupunkirakenne sekä erinomaisesti toimiva joukkoliikenne suurkaupungin tuntua.

Ennen varsinaisen lukukauden alkua osallistuin yliopiston järjestämälle kielikurssille, mikä olikin näin jälkeenpäin ajatellen järkevä ratkaisu. Vanhat saksankielen taidot alkoivat pikkuhiljaa palautua mukavasti mieliin. Lisäksi kurssilla tutustuin moniin muihin vaihtareihin, joista tulikin kavereita koko vuodeksi.

Syyslukukausi alkoi lokakuun alussa. Teknillisen korkeakoulun kurssitarjonnasta 95 % luennoidaan saksaksi ja vain 5 % englanniksi. Oikeastaan vasta paikan päälle päästyäni tein lopulliset valinnat kurssien suhteen. Päätin, että syksyllä opiskelen enemmän ja keväällä hieman vähemmän. Halusin nimittäin pyhittää osan ajasta matkustelulle. Wien sijaitsee mukavasti Euroopan keskellä ja sieltä käsin on kätevä matkustella ympäriinsä.

Syksyllä opiskelin teknillisen saksan ja englannin kielten lisäksi paikkatietojärjestelmien perusteita ja ympäristöhydrologiaa. GIS-kurssi olikin mielenkiintoinen, sillä kurssi sisälsi neljä harjoitustehtävää, jotka antoivat luennoilla saadun teoriatiedon rinnalle käytännön sovelluksia paikkatiedon käytöstä sekä erityyppisten ongelmien ratkaisuja. Ympäristöhydrologia oli lähinnä johdatus aiheeseen käsitellen mm. valuma-alueen käsitettä sekä hydrologisia ilmiöitä.
 
Keväällä jatkoin teknillisen saksan kurssia ja lisäksi opiskelin liikennesuunnittelukurssin, joka lähestyi aihetta liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Näiden lisäksi kävin kuuntelemassa ympäristöekonomian luentoja. Kurssia en kesätyökiireiden vuoksi kuitenkaan ehtinyt tenttiä. Yhteensä lukuvuoden aikana sain suoritetuksi 20 opintoviikkoa. Tentit olivat suullisia, mikä aluksi herätti hämmennystä, mutta lopulta osoittautui paremmaksi tavaksi näyttää osaamisensa. Professorit olivat erittäin ystävällisiä ja suhtautuivat reilusti ja mielenkiinnolla suomalaisiin opiskelijoihin.

Vietin mahtavan ja virkistävän vaihto-oppilasvuoden Itävallassa. Mielestäni kannattaa lähteä mieluummin kahdeksi lukukaudeksi vaihtoon, sillä puolen vuoden jälkeen kielen asettamat pahimmat alkuvaikeudet ovat jo kaukana takana ja niin maasta kuin sen ihmisistäkin saa enemmän irti. Motivaatio opiskella ja oppia kieltä on kuitenkin oleellisesti tärkeämpää kuin hakijan aiemmat perustiedot. Huono kielitaito on parempi peruste lähteä vaihtoon kuin olla lähtemättä. Suosittelen vaihto-oppilasvuotta vilpittömästi kaikille, jotka haluavat laajentaa elämänkokemusten horisonttia, nähdä ja kokea uutta ja ennen kaikkea oppia tuntemaan itseään paremmin.

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen