OpiskelijaTimo Toukkari
Koulu
Matkakohde ENSE3 INP Grenoble, Ranska
Aika 30.09.2018 - 31.07.2020
Vaihto-ohjelma

Hydrauliikan ja yhdyskuntatekniikan maisterintutkinto Grenoblessa 

Suoritin kaksivuotisen hydrauliikan ja yhdyskuntatekniikan maisterintutkinnon Grenoblen vesi-, ympäristö- ja energiatekniikkaan erikoistuneessa INP ENSE3 insinöörikoulussa. Kouluun hakiessani minulla oli pohjalla energiatekniikan kandi Aallosta. Kanditutkintoni ei vastannut ENSE3:n ohjelman alempaa tutkintoa, mutta pääsin opiskelijavalinnasta läpi kunhan tiedostin, että menestymiseni opinnoissa saattaa edellyttää normaalia enemmän töitä. 

Löysin koulun alunperin itsenäisesti hakemalla ranskalaisia yliopistoja netistä, ollessani kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta ulkomailla, ja yleisesti kiinnostuksesta opiskella Ranskassa. Päädyin lopulta kansainväliseen HCE (Hydraulics and Civil Engineering) tutkinto-ohjelmaan erään tuttavani suosituksesta, joka oli kuullut suunnitelmistani opiskella Grenoblessa, ja joka tunsi työnsä kautta kyseisen koulun vanhoja alumneja. 

Master in Hydraulic and Civil Engineering-ohjelman tutkintokokonaisuudesta
Tutkinto koostuu 120 opintopisteestä, joista noin kolmasosa suoritetaan osana työharjoittelua. Tutkinnon pakolliseen kurssiohjelmaan kuuluu kattavia perustavanlaatuisia kursseja vesitekniikan, geotekniikan ja rakennustekniikan aloilla. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijalla on toisena vuonna mahdollisuus valita syventäviä kursseja kultakin tieteenalalta. Koko ohjelman kurssikonaisuuden kattavuus voidaan pääpiirteittäin tiivistää allaolevalla tavalla:
Vesitekniikka:
· Hydrologia, pinta- ja pohjavesihydrologia, hydrauliikka, avouomanvirtaus, tulvamallinnus, vedenlaadun tarkkailu
Rakennustekniikka:
· Betonirakentaminen, rakennetekninen analyysi, perusteiden suunnittelu, patojen suunnittelu ja seuranta
Geotekniikka:
· Geomekaniikka, maarakenteiden suunnittelu, maa- ja lumivyöryt, maanjäristystekniikka

Ohjelmaan kuuluu kaksi työharjoittelujaksoa, 3 ja 6 kuukautta, jotka kattavat 41 opintopistetta. Harjoittelujaksot suoritetaan kunkin opintovuoden päätteeksi, lyhyempi niistä ensimmäisen vuoden kesällä ja pidempi toisen vuoden keväästä kesän loppuun. Toinen harjoittelujakso, sekä siihen pohjautuva tutkielma vastaa tutkinnon lopputyötä. Harjoittelupaikan hakeminen on täysin opiskelijan omalla vastuulla, ohjaten näin opiskelijan itsenäistä kehitystä. Koulu tarjoaa tehtävää varten työnhaun koulutusta, sekä suosituksia avoimista harjoittelupaikoista.

Opiskelusta

Grenoble INP ENSE3 on erittäin maineikas ranskalainen Grande école vesi- ja maatekniikan alalla. Koulun professorit ovet tietoisia koulun maineesta, ja tämän johdosta he myös odottavat opiskelijoilta vastaavaa omistautumista opintoja kohtaan. Jokaisen kurssin luennoissa sekä laskuharjoituksissa on virallisesti osallistumispakko, jonka opettajat pitävät enemmän tai vähemmän mielessä kurssin aikana. Myös myöhästymiset nähdään epäkunnioittavana opettajaa kohtaan. Vaikkakin yksittäiset poissaolot ovat sallittuja, kurssien valtava työmäärä vaatii aktiivisen osallistumisen kurssitoiminnan jokaisella tasolla. 

Opetus ENSE3:ssa suoritetaan englanniksi, muutamia yksittäisiä luentoja lukuunottamatta. Ranskan kielentaito ei ole edellytys opinnoissa menestymiselle, mutta siitä on kuitenkin paljon hyötyä, mm. jos haluaa tutustua vastaavaa ranskankielistä tutkintoa suorittaviin opiskelijoihin. Ranskalaiseen tapaan insinööritieteiden opetus koulussa pohjautuu vahvaan matemaattiseen perustaan. Tämä voi yllättää suomalaisen opiskelijan ja tämän takia suosittelen kouluun hakijoilta keskivertoa parempaa menestystä matematiikan opinnoissa. 

Vapaa-ajasta, sekä asumisesta Ranskassa

Ranskassa asuminen, sekä arkisten asioiden hoitaminen lähes vaatii välttävää ranskan kielen taitoa. Ranskalaiset eivät juurikaan puhu englantia, edes pankissa, tai paikallisen KELA:n toimistossa, joten yksinkertaisistakin asioista voi koitua haastavia, kielitaidon puuttuessa. Asuminen Grenoblessa voi olla melko kallista, riippuen täysin asunnon sijainnista ja vuokranantajasta. Yleisesti opiskelija-asuntolat ovat neliötä kohti kalliimpia, mutta niissä asuminen ja niiden vuokraaminen on ulkomaalaiselle opiskelijalle helpompaa. Grenoblessa on mahtavat mahdollisuudet kaikenlaisille ulkoharrastuksille pyöräilystä kalliokiipeilyyn, sekä talvella tietenkin alpeilla lasketteluun. Suuressa alppikaupungissa asumisessa on myös haittapuolensa; kaupungin ilma on ajoittain normaalia saasteisempaa, sillä kaupunkia ympäröivät alpit osittain estävät ilmansaasteita hajaantumasta kaupungin ulkopuolelle. Myös rikollisuutta kaupungissa on valitettavasti aluekohtaisesti jonkin verran, joten asia kannattaa pitää mielessä kun etsii vuokra-asuntoa, tai jos meinaa hankkia esimerkiksi pyörän. 

Viimeisiä ajatuksia

Olen erittäin tyytyväinen valintaani opiskella Grenoblessa. Koulu antoi minulle vahvan teoreettisen pohjan, sekä riittävät valmiudet haastavaan työhön vesitekniikan alalla. Sain muutamia läheisiä ystäviä, sekä lukuisia arvokkaita kokemuksia. Suosittelen vaihto-opiskelua Grenoblessa kaikille Ranskasta kiinnostuneille seikkaulunhaluisille maa- ja vesitekniikan opiskelijoille.   

 

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesiturvallisuus.

Tutustu lehteen