OpiskelijaKiia Mölsä
Koulu Aalto-yliopisto
Matkakohde Nanyang Technological University, Singapore
Aika 13.08.2018 - 07.12.2018
Vaihto-ohjelma

Opiskelen vesi-ja ympa?risto?tekniikan maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa ja suoritin vaihto- opintoni syksylla? 2018 Singaporessa, Nanyang Technological Universityssa. La?hdin vaihtoon saadakseni lisa?a? na?ko?kumia opintoihini ja alaani. Lisa?ksi halusin tutstua uuteen kulttuuriin, uusiin ihmisiin ja mahdollisesti luoda kontakteja alani tuleviin ekspertteihin kansainva?lisesti.

Vaihto-opintoni alkoivat elokuussa orientaatiolla ja kurssi-ilmoittautumisilla, joissa jo piti sopeutua uuteen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Koulu ja kampus olivat suuria ja pelka?sta?a?n vaihto-opiskelijoita koulussa oli yli tuhat.

Sain kera?ttya? itselleni kursseja kahdenkymmenen opintopisteen edesta?, jotka sisa?llytin Aallossa tutkintooni. Ne ka?sitteliva?t seka? vesi- etta? ympa?risto?tekniikkaa. Opiskelin kurssin verran myo?s geoinformatiikkaa. Suorittamani opinnot ja on lueteltu alla.

1. Urban hydrology

Urbaanin alueen hydrologia ja hulevesien hallinta, urbanisaation vaikutukset alueen valunnan määrään ja laatuun, hulevesiverkoston mitoitus

2. Hazardous waste treatment and recovery

Vaarallisen ja? tteen ka? sittely ja talteenotto mm. vedesta? ja maa-aineksesta, ja?tteen minimointi ja ka?sittelyteknologiat, kaatopaikat ja pilaantuneen maan käsittely

3. Integrated environmental management

Ympa?risto?n hallinta erityisesti Kaakkois-Aasian na?ko?kulmasta, teollisuus ja ekologia, elinkaarianalyysi, ympa?risto?vaikutusten arviointi, ympa?risto?n terveellisyys ja turvallisuus

3. GIS and the earth system

ArcGIS-ohjelmiston ka?yto?n perustaidot, ohjelmiston hyo?dynta?minen esimerkiksi tulvariskien, kulkureittien ja maanka?yto?n kartoittamisessa, 3D-mallintaminen valokuvien pohjalta

Kaikki kurssit olivat mielenkiintoisia ja tarjosivat uusia na?ko?kulmia seka? taitoja. Ne opettivat asioista myo?s erityisesti Singaporen ja Aasian na?ko?kulmasta. Haasteet Singaporessa esimerkiksi hulevesien hallinnassa ovat hyvin eri luokkaa kuin Suomessa. Ka?yto?ssa? on myo?s erityyppisia? tekniikoita haasteiden hallintaan. Singaporessa muun muassa vetta? joudutaan tuomaan Malesiasta, jonka seurauksena korkeatasoista puhdistusteknologiaa kehiteta?a?n jatkuvasti, jotta pa?a?sta?isiin la?hemma?s omavaraisuutta.

Opintojen lisa?ksi vaihto tarjosi uusia tuttavuuksia seka? omalta etta? muiltakin tekniikan aloilta, joihin osaan pida?n edelleen aktiivisesti yhteytta?. Osa heista? on kotoisin ulkomailta, mutta tutustuin myo?s moniin suomalaisiin opiskelijoihin.

Asuin kampuksen opiskelija asunnossa, jossa jaoin huoneen saksalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Yhteisasuminen kampuksella osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi, silla? koulu oli la?hella?: se sijaitsi melko kaukana keskustasta. Lisa?ksi huonetoverin kanssa pystyi jakamaan kokemuksia ja auttamaan toisiaan.

Vaihdon aikana ehdin Singaporen lisa?ksi tutustua moniin ympa?ro?iviin maihin muutaman pa?iva?n viikonloppureissujen aikana. Singaporesta kulkeminen esimerkiksi Malesiaan oli helppoa ja halpaa yhteisen rajan ansiosta. Matkaan la?hdettiin uusien vaihto-opiskelijaysta?vien kanssa.

 

Opiskelijavaihto oli mahtava kokemus, joka opetti omasta alasta, kulttuureista ja itsesta?. Se kasvatti ja tarjosi uusia kokemuksia, joita voi muistella lopun ika?a?nsa?. Ehka? ta?rkeimpa?na? ka?teen ja?iva?t kuitenkin uudet ysta?va?t.

Espoossa 13.5.2019

 

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen