OpiskelijaKatja Rasi
Koulu Tampereen teknillinen korkeakoulu
Matkakohde Centro Politecnico Superior Universidad de Zaragoza, Espanja
Aika 01.02.1999 - 30.06.1999
Vaihto-ohjelma

Opiskeltuani neljä vuotta Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vesi- ja jätehuoltotekniikkaa ympäristötekniikan koulutusohjelmalla, päätin toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni ja lähteä opiskelemaan ulkomaille. Edellisenä vuonna tekemäni kuukauden kestänyt opintomatka Ecuadoriin innosti minua lähtemään espanjan kieliseen maahan vahvistamaan kielitaitoa sekä oppimaan lisää espanjalaisesta kulttuurista.

Opiskelin kevätlukukauden 1999 Zaragozan teknillisessä korkeakoulussa. Osallistuin seitsemällä kurssille, joista useat kuuluivat ympäristötekniikan koulutusohjelmaan. Näitä olivat biokemia, ympäristövaikutusten arviointi, teollisuuden turvallisuus ja hygienia, yksikköprosessit ja ympäristötekniikka. Vaikka osan kursseista olin suorittanut jo Suomessa, ajattelin kurssien avulla oppia hyödyllistä alan sanastoa. Valitsin opintosuunnitelmaani myös kurssit lämmönsiirrosta ja teknillisestä englannista.

Kansainvälistymisen ja kokemusten lisäksi yksi Erasmusopiskelun päätavoitteistani oli kerätä tietoa Espanjan jätehuollosta Tampereen teknillisessä korkeakoulussa opintoihini liittyvää erikoistyötä varten. Kevään aikana sain paljon arvokasta tietoa ja hyviä suhteita Espanjan jätehuollon parissa työskenteleviin ihmisiin. Lisäksi osallistuin JIMA Ympäristötekniikka -päiville, jossa käsiteltiin aiheita mm. ympäristölliset ongelmat vedenjakeluverkossa, geenimanipulaatio, tuulivoima, automaattinen vedenmittausjärjestelmä S.A.I.H, ongelmajätteiden käsittely, ekologinen tuotesuunnittelu ja muovien kierrätys Espanjassa. Seminaari oli erittäin antoisa. Se antoi kattavan kuvan Espanjan ympäristötekniikan tämän hetkisestä tilasta ja sen kehityksestä.

Espanja teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Opiskelu oli värikästä niin luentojen kuin opiskelijoiden myötä. Kansainvälistyminen avartaa katsetta, opettaa ymmärtämään erilaisia kulttuureita sekä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Voin sanoa kansainvälistyneeni. Kevätlukukausi oli erittäin onnistunut kokemus ja suosittelen ulkomailla opiskelua kaikille opiskelijoille.

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen