OpiskelijaMaija Laurikkala
Koulu Tampereen teknillinen korkeakoulu
Matkakohde Braunschweigin teknillinen korkeakoulu, Saksa
Aika 16.10.2000 - 17.07.2001
Vaihto-ohjelma Socrates

Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry:n apurahan sekä TTKK:n vaihtostipendin turvin lähdin Saksaan vaihto-opiskelijaksi lukuvuoden 2000-2001 ajaksi. Braunschweigin teknillinen yliopisto on tunnettu lähinnä konetekniikastaan, mutta löysin internet-sivuilta kiinnostavia biotekniikan kursseja ja päätin lähteä Braunschweigiin. Olin diplomityössäni askarrellut jonkin verran molekyylibiologisten menetelmien parissa ja halusin opiskella aihetta lisää. Kiinnostusta lähteä juuri Braunschweigiin lisäsi myös lähellä sijaitseva biotekniikan alan tutkimuskeskus, GBF, jonka kanssa TU:n bioalojen laitoksilla on tiivistä yhteistyötä.

Olin haaveillut biotekniikan laboratoriokurssien suorittamisesta Braunschweigissa. En kuitenkaan saanut osallistua suunnittelemilleni kursseille, joten etsin itselleni muita kursseja. Suoritin vuoden aikana hydromekaniikkaa, kemiaa ja saksan kielen kursseja. Braunschweigin teknillisen yliopiston urheilutarjonta oli varsin vilkasta, joten varsinaisten kurssien lisäksi lukujärjestykseeni kuului paljon liikuntaa. Voin sanoa olevani tyytyväinen opintoihini Braunschweigissa.

Vaihtovuoden kaikkein antoisimpia kokemuksia ammatillisessa mielessä olivat helmikuussa TU Braunschweigissa järjestettyyn pohjavesiseminaariin osallistuminen sekä vierailevaksi tutkijaksi pääseminen GBF-instituuttiin. Pohjavesiseminaari oli kaksipäiväinen ja käsitteli pohjavesiin ja talousveteen liittyviä asioita saksalaisesta näkökulmasta. Osanottajia oli eri puolilta Saksaa. Oli mielenkiintoista kuunnella yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia suomalaisissa ja saksalaisissa vesiasioissa. GBF, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, on biotekniikan tutkimusinstituutti, joka vastaa ehkä suomalaista VTT:tä tutkimuksen alalla. GBF:n vierailun aikana pääsin opettelemaan niitä biotekniikan menetelmiä, joiden vuoksi alun perin lähdin Braunschweigiin. Pääsin mukaan työryhmään, jossa analysoimme geenisekvenssejä niistä Sphingomonas bakteereista, joita eristettiin suomalaisista ja ruotsalaisista vesijohtoverkostoista tutkimusprojektissa, johon tein myös diplomityöni.

Vaihto-opiskelijana oppii niin yliopiston ulkopuolella kuin yliopistossa. Varsinkin TU Braunschweigissa ei ole mitään valmiiksi järjestettyä kv-toimintaa vaan viihtyminen on kiinni omasta aktiivisuudesta mennä mukaan tarjolla oleviin tapahtumiin. Tutustuminen uusiin ihmisiin, kielitaidon kohentuminen sekä vieraassa kulttuurissa selviytyminen ovat niitä taitoja, joita kaikkein eniten opin vaihtovuoteni aikana. Erityisen tyytyväinen olen pohjavesiseminaariin osallistumisestani sekä vierailustani GBF:ssä. Kummankin aikana pääsin luomaan kansainvälisiä kontakteja, joiden uskon olevan erittäin tärkeitä tulevaisuuden työelämässä. Kiitokset Maa- ja Vesitekniikan tuki ry:lle vaihtovuoden mahdollistamisesta!

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen