Maa- ja vesitekniikan tuki (MVTT) lahjoitti 750 000 € Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle.

Yliopisto päätti kohdentaa lahjoituksen peltomaan hiilen sitoutumista ja kasvihuonekaasujen vaihtoa mittaavan, SMEAR-Agri mittausaseman perustamiseen. Asemalla voidaan tutkia myös minkälaisia vesistövaikutuksia maataloudella on mittaamalla  valumavesien mukana kulkeutuvan hiilen sekä ravinteiden määrää.

Lahjoitus on yksi MVTT:n historian suurimpia yksittäisiä lahjoituksia.

Hiilen sitoutuminen maaperään ja maaperätutkimus on tärkeää, kun pyritään pienentämään ilmaston lämpenemistä ja vähentämään vesistöihin joutuvaa ravinnekuormaa.

Katso koko uutinen Helsingin yliopiston sivuilta

 

 

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/lahjoitusvaroja-peltojen-kasvihuonekaasujen-vaihdon-mittausasemaan-viikkiin

 
 
 

 


 

Hae apurahaa verkossa


Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä. 

Tutustu lehteen