Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 2951 kpl

Näytetään tulokset 1-21

Tuettu hankeApurahan saaja
Maatalouden vesienhallinta ja kuormitus.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2017
Aalto-yliopisto
Ovatko hydrologiset ääri-ilmiöt lisääntyneet? ? Näkökulmia Fennoskandiasta ja Kaakkois-Aasiasta.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2017
Aalto-yliopisto
Hydrometristen havaintoverkkojen optimaalinen suunnittelu - urbaani näkökulma. Optimal design of hydrometric networks - the urban perspective.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2017
Aalto-yliopisto
The influence of organic matter on nitrification reaction rates in the biofilm of the drinking water distribution system. Orgaanisen aineen vaikutus nitrifikaation reaktionopeuksiin talousvesiverkoston biofilmissä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Viemäriverkoston saneerausten ja kuntotutkimusten kohdentaminen.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Effect-Directed Analysis as a monitoring tool for micropollutants causing toxic effects in wastewater effluents. Vaikutusperustainen analyysi jätevesien toksisuuden arvioimiseksi.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Removal of emerging priority pollutants at low temperature during wastewater treatment processes. Haitta-aineiden poistuminen alhaisissa lämpötiloissa jätevedenpuhdistusprosesseissa.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Kuuden henkilön osallistuminen Tanskassa, Århusissa 10.-12.10.2017 järjestettävään kongressiin NORDIWA 2017.
Muu matka | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
NEPTUNE - Network for Environmental Protection Technologies, UNited in Europe. Ympäristötekniikan kansainvälinen ryhmätyöhanke - opetus- ja opiskelutoiminta.
Opetustoiminta | Ympäristötekniikka | 2017
Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu, Puhtaat teknologiat-tutkimusryhmä
Ekskursio vesi- ja ympäristötekniikan alan yrityksiin kotimaassa. 11.-13.4.2017.
Muu matka | Ympäristötekniikka | 2017
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho AKVA ry
Akvan 20. vuosijuhlat 24.-25.11.2017 Katajanokan Kasinolla.
Tilaisuuksien järjestäminen | Ympäristötekniikka | 2017
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho Akva ry
3D hydrogeological characterization of aquifers and groundwater dependent ecosystems at a former ice-divide area, Lapland, and their vulnerability to the mining development practices. Lapin jäänjakajavyöhykkeen akviferien ja pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien 3D hydrogeologinen karakterisointi ja niiden haavoittuvuus kaivostoiminnan vaikutuksille. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2017
Åberg Susanne
Kalojen elohopeapitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä subarktisissa järvissä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2017
Ahonen Salla
Mädätteen lannoitekäytön kasvihuonekaasutase: Toimitusketjupohjainen hiilijalanjälkilaskenta. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2017
Airi Anusha
Osallistuminen Norjassa, Lillehammerissa 12.-14.9.2017 järjestettyyn kongressiin 4th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes.
Kongressimatka | Ympäristötekniikka | 2017
Akanegbu Justice
Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen puhdistetun jäteveden hygienisointiin käytetyssä UV-käsittelyssä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2017
Alitalo Olga-Sofia
Energiatehokkuuden kehittäminen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksessa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2017
Aouni Jasmina
The effect of land use on infiltration in Taita Hills, Kenya. Maankäytön vaikutus infiltraatioon Kenian Taitavuorilla. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2017
Cardwell Amanda
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 18.3.-2.4.2017.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2017
Dahlberg Niklas
Opiskelu Chilessä, Valparaisossa, Universidad Tecnica Federico Santa Mariassa 15.7.-15.12.2016.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2017
Eerikäinen Sanni
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen