Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 2985 kpl

Näytetään tulokset 1-21

Tuettu hankeApurahan saaja
Low-cost adsorbents in water and wastewater treatment. Edulliset adsorbentit veden ja jäteveden käsittelyssä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2018
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Proof of concept: using the RBBR-bioreactor for biological wastewater treatment process of biofuel production in oil refinery. Diplomityö Åbo Akademissa.
Diplomityö | Vesihuolto | 2018
Anttio Sonja
Torjunta-aineiden esiintyminen vesiympäristössä: neonikotinoidien ja muiden torjunta-aineiden yhdistelmien aiheuttamat riskit vesieliöille.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Carrasco Navarro Victor
Osallistuminen Aalto-yliopiston järjestämälle kurssille Sustainable Global Technologies: Improving water services in poor and underserved rural communities, Kenya 18.2.-2.3.2018.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2018
Chang Fang-Shiuan
Opiskelu Japanissa, Sapporossa, Hokkaido University Graduate School of Engineeringissä 1.9.2017-31.3.2018.
Opiskelu ulkomailla | Vesitalous | 2018
Dahlberg Niklas
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 9.-13.4.2018 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2018.
Kongressimatka | Vesitalous | 2018
Fazel Modares Nasim
Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyntäen. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2018
Gustafsson Jannina
Suojavyöhykkeen eroosiota ja ravinnepäästöjä kontrolloivat toimenpiteet. Kimmo Rasan ja Mari Rädyn väitöskirjat ja matkat.
Tutkimustoiminta | Vesiensuojelu | 2018
Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Osallistuminen Saksassa, Tübingenissä 3.-6.4.2018 järjestettävään kongressiin Integrated Hydrosystem Modelling 2018.
Kongressimatka | Vesitalous | 2018
Jaros Anna
"Paikallisyhteisö tarkoittaa semmoista me-henkeä tai vastaavaa?" Yhteisön resilienssi Kittilän tulvariskien hallinnassa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesitalous | 2018
Kauppinen Vera
Opiskelu Unkarissa, Budapest University of Technology and Economicsissa 1.9.2017-22.1.2018.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Kekki Suvi
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 8.-13.4.2018 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union general Assembly 2018 (EGU2018).
Kongressimatka | Vesiensuojelu | 2018
Kiani Sepideh
Valuma-alue mallit vesistösuunnittelun työkaluina.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2018
Klöve Björn
Jätevesihuollon organisoinnin päätösprosessit laajamittaisen maahantulon aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Kosonen Heta
Year-round functioning of Northern peatlands treating mine wastewaters with special focus on the winter time. Kaivosten pintavalutuskenttien ympärivuotinen toiminta Pohjois-Suomessa.
Tutkimustoiminta | Ympäristötekniikka | 2018
Kujala Katharina
Kestävät vesihuoltopalvelut ja toimintatavat tulevaisuuden yhteiskunnassa. Väitöskirjatyön osa Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesihuolto | 2018
Laitinen Jyrki
Removal of pharmaceutical drugs from contaminated waters and wastewater discharges using functionalized carbon nanotubes: A recycling process. Lääkeaineiden poistaminen saastuneista vesistä ja käsitellyistä jätevesistä funktionaalisilla hiilinanoputkilla: Kierrätysprosessi.
Tutkimustoiminta | Vesistön hoito | 2018
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ihmistoiminnan vaikutukset boreaalisissa lähde-ekosysteemeissä. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesiensuojelu | 2018
Lehosmaa Kaisa
Opiskelu Chilessä, Pontificia Universidad Católica de Chilessä 23.7.-24.12.2017.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2018
Lehtimäki Anna-Liina
Optimization of high phosphorus loaded post-precipitation and separation process. Fosforin talteenottoon kehitetyn prosessin jälkisaostus- ja erotusprosessin optimointi. Opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.
Muu opinnäytetyö | Vesihuolto | 2018
Makarov Artem
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen