Hae apurahaa

Jaamme apurahaa monenlaisiin vesialan, ympäristötekniikan ja maaperän suojelun hankkeisiin. Apurahaa voi saada esimerkiksi opinnäytetyön tekoon, alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin tai opintomatkaan ulkomaille.

 

Selaa tuettuja hankkeita

Selaamalla Maa- ja vesitekniikan tuen rahoittamia valmiita hankkeita, saat hyvän kuvan siitä, millaiseen toimintaan myönnämme apurahoja.

Voit hakea hankkeen tai tekijän nimellä tai niiden osilla

 

Hakutuloksia 2879 kpl

Näytetään tulokset 1-21

Tuettu hankeApurahan saaja
Maatalouden vesienhallinta ja kuormitus.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2017
Aalto-yliopisto
Ovatko hydrologiset ääri-ilmiöt lisääntyneet? ? Näkökulmia Fennoskandiasta ja Kaakkois-Aasiasta.
Tutkimustoiminta | Vesitalous | 2017
Aalto-yliopisto
The influence of organic matter on nitrification reaction rates in the biofilm of the drinking water distribution system. Orgaanisen aineen vaikutus nitrifikaation reaktionopeuksiin talousvesiverkoston biofilmissä.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Viemäriverkoston saneerausten ja kuntotutkimusten kohdentaminen.
Tutkimustoiminta | Vesihuolto | 2017
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Ekskursio vesi- ja ympäristötekniikan alan yrityksiin kotimaassa. 11.-13.4.2017.
Muu matka | Ympäristötekniikka | 2017
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho AKVA ry
3D hydrogeological characterization of aquifers and groundwater dependent ecosystems at a former ice-divide area, Lapland, and their vulnerability to the mining development practices. Lapin jäänjakajavyöhykkeen akviferien ja pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien 3D hydrogeologinen karakterisointi ja niiden haavoittuvuus kaivostoiminnan vaikutuksille. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Vesiensuojelu | 2017
Åberg Susanne
Kalojen elohopeapitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä subarktisissa järvissä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Pro gradu -työ | Vesiensuojelu | 2017
Ahonen Salla
Mädätteen lannoitekäytön kasvihuonekaasutase: Toimitusketjupohjainen hiilijalanjälkilaskenta. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2017
Airi Anusha
Energiatehokkuuden kehittäminen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksessa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2017
Aouni Jasmina
Osallistuminen projektiin Aalto Lab Mexico, El 20 de Noviembre 18.3.-2.4.2017.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2017
Dahlberg Niklas
Opiskelu Chilessä, Valparaisossa, Universidad Tecnica Federico Santa Mariassa 15.7.-15.12.2016.
Opiskelu ulkomailla | Ympäristötekniikka | 2017
Eerikäinen Sanni
Runoff generation and load estimation in drained peatland areas. Vesienhallintaa turvemailla. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.
Väitöskirja | Vesitalous | 2017
Eskelinen Riku
Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 23.-28.4.2017 järjestettyyn kongressiin European Geosciences Union General Assembly 2017.
Kongressimatka | Vesitalous | 2017
Fazel Nasim
Osallistuminen Tansaniassa 13.-19.3.2017 järjestetylle Aalto-yliopiston kurssille Tanzanitation - Sustainable Development Dar es Salaam.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2017
Fischer Anabel
Osallistuminen Tansaniassa 13.-19.3.2017 järjestetylle Aalto-yliopiston kurssille Tanzanitation - Sustainable Development Dar es Salaam.
Pätevöityminen tai tutustuminen | Vesihuolto | 2017
German Jacqueline
Osallistuminen Lappeenrannassa 25.-30.6.2017 järjestettyyn kongressiin 13th International Mine Water Association Congress ? ?Mine Water & Circular Economy ? A Green Congress?.
Kongressimatka | Ympäristötekniikka | 2017
Gogoi Harshita
Spatial modeling of sediment transfer and identification of sediment sources during snowmelt in an agricultural watershed in boreal climate. Väitöskirjatyön osa Turun yliopistossa.
Väitöskirjatyön osa | Ympäristötekniikka | 2017
Gonzales Inca Carlos Antonio
Biokaasuprosessin toiminnan arvioiminen, case Lakeuden Etappi Oy. Diplomityö Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2017
Haavisto Tia
Impacts of improved subsurfage drainage on the water balance of a poorly drained clayey agricultural field. Kosteudesta kärsivän peltolohkon täydennysojituksen vaikutus vesitaseeseen. Diplomityö Aalto-yliopistossa.
Diplomityö | Vesitalous | 2017
Häggblom Olle Sebastian
Pohjaveden hallinta rinnetontilla: Joulumerkintien rivitalo Oulussa. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Diplomityö | Ympäristötekniikka | 2017
Heikkilä Annika
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen